bursa escort bursa escort escort bursa escort bursa
Sevilay Demirci
Yrd.Doç.Dr Sevilay Demirci
image
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği»Bölüm Başkan Vekili
3382
Henüz hiçbir içerik yoktur.

Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Yüksek, H., İnce, S., Alkan, M., Bazı Yeni 4-(2-hidroksi-5-bromobenzilidenamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-onların Sentezi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 952, Kars, 2004.

2. Akdeniz, F., Demirbaş, A., İnce, S., Fındık Kabuğundan Süperkritik Akışkan Extraksiyonu Yoluyla Elde Edilen Lignin Bozunum Ürünlerinin Fenol-Formaldehit Tipi Yapıştırıcı Üretiminde Değerlendirilmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 798, Kars, 2004.

3. Yüksek, H., İnce, S., Alkan, M., Ocak, Z., Baykara, H., Bazı Yeni Triazol Türevlerinin Asitlik Sabitlerine Su Etkisinin İncelenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , 96, Malatya, 2004.

4. Yüksek H., Alkan, M., Gürsoy, Ö., İnce, S., Baykara, H., Aras, N.K., Ulusal Kimya Kongreleri ve Bilimsel Etkileri, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 51, İzmir, 2005.

5. Necefoğlu, H., Gökçe, G.,Yüksek H., İnce Demirci, S., Demirel, A., Kılıç, E., Bazı 4-(2-hidroksi-5-bromobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 140,  İzmir, 2005.

6. İnce Demirci, S., Yüksek H., Ocak, Z., Akyıldırım, O., Bazı Heterosiklik Schiff Bazlarının Susuz Ortamdaki Asitlik Sabitleri, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 155, İzmir, 2005.

7. Yüksek, H., Çakmak, İ., Baykara, H., İnce Demirci, S., Bazı 1-Asetil-3-Alkil(aril)-4-(2-Asetoksi-5-Bromobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin NMR Spektrumlarının Deneysel ve Teorik İncelenmesi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Kayseri, 2006.

8. İnce Demirci, S., Yüksek, H., Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-On Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007.

9. Demirci, S., Yüksek, H., Manap, S., Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif 3-Alkil(Aril)-4-(2-Asetoksi-5-Bromobenzilidenamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 2009.

10. Yüksek, H., Demirci, S., Bazı Yeni 4-[3-Etoksi-4-(3,5-Dinitrobenzoksi)-Benzilidenamino]-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 2009.

11.  Demirci, S., Yüksek, H., Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(2-Karboksibenzilidenamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Bileşiklerinin Kütle Spektrumları, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 167, Ankara, 2009.

12. Yüksek, H., Demirci, S., Ocak, Z., Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-etoksi-4-[3,5-dinitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Bileşiklerinin Asitliklerinin İncelenmesi, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı,  Zonguldak, 2010.

13. Demirci, S., Yüksek, H., Kayalar, M.T., 3-Alkil(Aril)-4-(3-Etoksi-4-[3-Nitrobenzoksi)-Benzilidenamino]-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Türevleri Üzerinde Deneysel ve Teorik NMR Çalışması, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Antalya, 2011.

14. Soytürk C., Adiguzel V., Demirci S., Ozbek FE, Necefoglu H.,   “25°C Sıcaklıkta CuSO4-CuCl2-H2O Üçlü Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve faz Dengelerinin Araştırılması”, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, sayfa:483, 2013. Ankara Türkiye.

15. Soytürk C., Adiguzel V., Demirci S., Ozbek FE, Necefoglu H.,   “0°C Sıcaklıkta CuSO4-CuCl2-H2O Üçlü Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması”, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, sayfa:493, 2013. Ankara Türkiye.

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.  Ince, S., Yuksek, H., Alkan, M., Cakmak, I., B3LYP Density Functional Calculations of 1H and 13C Nuclear Shielding Constant of Some Novel 4-(5-bromo-2-hydroxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balıkesir, 2004.

2. Demirci, S., Yüksek, H., Alkan, M., Bahçeci, Ş., Calapoğlu, M., Antioxidant Activities of Some 4-(4-Metoxybenzoylamino)-4,5-Dihyrdro-1H-1,2,4-Triazol-5-Ones, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38, 194-196, Antalya, 2009. (European Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 38, Issue 1, Supplement olarak yayınlandı.)

3. Demirci, S., Yüksek, H., Koca, E., Synthesis and Some Reactions of New Dihydrazide Having 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-One Ring, 2nd International Conference on Organic Chemistry, Tbilisi/Georgia, 2011.

4. Demirci, S., Yüksek, H., Kayalar, M.T., Günal, S., Otlu, B., Synthesis and Antimicrobial Activities of Some New 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-One Derivatives, 10nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara/Turkey, 2012.

5. Demirci, S., Yüksek, H., Gürsoy-Kol, Ö., Günal, S., Otlu, B., Antimicrobial and Antioxidant Activities of 3-Substitue-4-[3-Ethoxy-4-(3-Dinitrobenzoxy)]Benzylidenamino-4,5-Dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-Ones , 10nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara/Turkey, 2012.

6.Adigüzel V, Demirci S, Ozbek FE, Necefoglu H., Erge H., NaCl -Zn(H2PO2)2-H2O üçlü sistemin 0°C’de çözünürlüğünün ve faz dengelerinin araştırılması, 1st international Chemistry and Chemical Engineering Conference, p54, April 17-21 2013, Baku-Azerbaijan.

7. Adiguzel V, Erge H, Alisoglu V, Ozbek FE, Demirci S, NaCl –BaCl2-Ba(H2PO2)2-H2O dörtlü sistemin 0°C’de çözünürlüğünün ve faz dengelerinin araştırılması, 1st international Chemistry and Chemical Engineering Conference,p56, April 17-21 2013, Baku-Azerbaijan.

8. Ozbek FE, Necefoglu H, Adiguzel V, Demirci, Erge H. S, Kobalt(II) p-floro-, p-kloro-, p bromobenzoat nikotinamid komplekslerinin termik analizi, 1st international Chemistry and Chemical Engineering Conference, p52, April 17-21 2013, Baku-Azerbaijan.

Lisans

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -  KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Yüksek Lisans

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - KİMYA / ORGANİK KİMYA

Doktora

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - KİMYA / ORGANİK KİMYA

Henüz hiçbir içerik yoktur.
  • incesevilay@gmail.com
  • 1628