bursa escort bursa escort escort bursa escort bursa
Onur Akyıldırım
Yrd.Doç.Dr Onur Akyıldırım
image
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği»Bölüm Başkanı Yrd.
4835
Henüz hiçbir içerik yoktur.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI/SCI Expanded):

A1. Yuksek, H., Akyildirim, O., and Gursoy Kol, O., “Synthesis and in vitro antioxidant evaluation of new 1,3,5-tri-{2-methoxy-4-[(4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-yl)-azomethine]-phenoxycarbonyl}-benzene derivatives”, Journal of Chemistry, Volume 2013, Article ID 517420, 8 pages, (2013). DOI: 10.1155/2013/517420

A2. Yüksek, H., Akyıldırım, O., Yola, M. L., Gürsoy-Kol, Ö., Çelebier, M., and Kart, D., “Synthesis, in vitro antimicrobial and antioxidant activities of some new 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives”, Archiv der Pharmazie-Chemistry in Life Sciences, 346, (6), 470–480 (2013). DOI: 10.1002/ardp.201300048

A3. Gökce, H., Bahçeli, S., Akyildirim, O., Yüksek, H., and Gürsoy Kol, Ö., “The syntheses, molecular structures, spectroscopic properties (IR, Micro– Raman, NMR and UV–vis) and DFT calculations of antioxidant 3–alkyl–4–[3–methoxy–4–(4–methylbenzoxy)benzylidenamino]–4,5–dihydro–1H–1,2,4–triazol–5–one molecules”, Letters in Organic Chemistry, 10, (6), 395-441 (2013). DOI: 10.2174/15701786113109990001

A4. Gökce, H., Akyildirim, O., Bahçeli, S., Yüksek, H., Gürsoy Kol, Ö., “The 1-acetyl-3-methyl-4-[3-methoxy-4-(4-methylbenzoxy)benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one molecule investigated by a joint spectroscopic and quantum chemical calculations”, Journal of Molecular Structure, 1056, 273-284 (2014). DOI: 10.1016/j.molstruc.2013.10.044

A5. Yüksek, H., Koca, E., Gürsoy-Kol, Ö., Akyıldırım, O., Çelebier, M., “Synthesis, in vitro antioxidant activity, and physicochemical properties of  novel 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives”, Journal of Molecular Liquids, 206, 359-366 (2015). DOI: 10.1016/j.molliq.2015.02.038

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yüksek, H., Ocak, Z., Bahçeci, Ş., Akyıldırım, O., Alkan, M., Baykara, H., “Determination of pKa values of some 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives”, 5th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), International Conference, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, 172, 5-8 October, (2006).

B2. Yüksek, H., Akyıldırım, O., Berkyürek, A., Tokalı, F. S., Ocak, M., “Antioxidant activities of some 3,4-disubstitued-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives”, 2nd Pak-Turk Seminar on Chemical Sciences, Jamshoro, Pakistan, Book of Abstracts, 59, 11th - 13th  February, (2010).

B3. Akyıldırım, O., Yüksek, H., Kayalar, M. T., “Synthesis and GIAO NMR calculations for some novel 1-acetyl-3-alkyl(aryl)-4-[3-methoxy-4-(4-methylbenzoxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones”, 2-nd International Conference on Organic Chemistry: “Advances in Heterocyclic Chemistry”, Program Book of Abstracts Notebook, PP 67, Tbilisi, Georgia, September 25-27, (2011).

B4. Akyildirim, O., Yüksek, H., Gökce, H., Bahçeli, S., “The molecular structure, spectroscopic properties and quantum chemical calculations of 1-acetyl-3-methyl-4-[3-methoxy-4-(4-methylbenzoxy)benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones molecule”, 2-nd International Conference on Computation for Science and Technology, PP-17, Nigde, Turkey, July 09-11, (2012).

B5. Gökçe, H., Bahçeli, S., Akyıldırım, O., Yüksek, H., “The molecular structure, spectroscopic properties and quantum chemical calculations of 3-methyl-4-[3-methoxy-4-(4-methylbenzoxy)benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones molecule”, 2-nd International Conference on Computation for Science and Technology, PP-18, Nigde, Turkey, July 09-11, (2012).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yüksek, H., Akyıldırım, O., Ocak, Z., Bahçeci, Ş., Alkan, M., “3-m-Klorobenzil-4-substitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin yarı nötralizasyon metodu ile asitliklerinin tayini”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, AKP52, Kuşadası, (2005).

E2. İnce Demirci, S., Yüksek, H., Ocak, Z., Akyıldırım, O., “Bazı heterosiklik schiff bazlarının susuz ortamdaki asitlik sabitleri”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, AKP85, Kuşadası, (2005).

E3. Yüksek, H., Ocak, Z., Aksu, H., Akyıldırım, O., Bahçeci, Ş., “Bazı 4-arilamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin susuz ortam çözücülerindeki asidik kuvvetleri”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, OKP93, Kuşadası, (2005).

E4. Yüksek, H., Aktaş, Ö., Ocak, Z., Bahçeci, Ş., Akyıldırım, O., “1,2,4-Triazol türevlerinin organik çözücülerdeki asidik kuvvetlerinin tayini”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, OKP155, Kuşadası, (2005).

E5. Akyıldırım, O., Ocak, Z., Yüksek, H., “Bazı heterosiklik schiff bazlarının pKa değerlerinin potansiyometrik yöntemle tayini”, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, (2006).

E6. Akdeniz, F., Yüksek, H., Akyıldırım, O., Gürsoy Kol, Ö., “Bazı N, N'-bağlı biheterohalkalı bileşiklerin yarı-nötralizasyon metodu ile asitlik sabitlerinin tayini”, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, (2006).

E7. Akdeniz, F., Yüksek, H., Şanlı Açıkol, E., Akyıldırım, O., “Bazı 3,4-disubstitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin susuz çözücülerde yarı-nötralizasyon metodu ile pKa değerlerinin tayini”, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, (2006).

E8. Yüksek, H., Akyıldırım, O., Alkan, M., “Bazı yeni 3-alkil(aril)-4-(4-karboksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin sentezi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, OKP125, Kayseri, (2006).

E9. Yüksek, H., Akdeniz, F., Akyıldırım, O., “Bazı 4-(2-karboksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin pKa sabitlerinin tayini”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, AKP54, Kayseri, (2006).

E10. Yüksek, H., Akdeniz, F., Akyıldırım, O., Yücayurt, G., “Bazı N-(3-substitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-ftalimid bileşiklerinin susuz ortam titrasyonları”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, AKP55, Kayseri, (2006).

E11. Yüksek, H., Cüce, Y., Ocak, Z., Akyıldırım, O., “Bazı 4-(4-etoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin susuz ortamda pKa değerlerinin tayini”, Kimya 2007, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Bildiri Özetleri Kitabı, 24-25, (2007).

E12. Yüksek, H., Akyıldırım, O., “Bazı yeni 3-alkil(aril)-4-(3-metoksi-4-fenilasetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması”, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, OP086, Sivas, (2009).

E13. Akyıldırım, O., Yüksek, H., “Bazı yeni 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin sentezi”, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, OP087, Sivas, (2009).

E14. Akyıldırım, O., Yüksek, H., Gürsoy Kol, Ö., “Bazı 1,3,5-tri-{2-metoksi-4-[(3-alkil/aril-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin]-fenoksikarbonil}-benzen bileşiklerinin in-vitro antioksidan özelliklerinin incelenmesi”, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, (2010).

E15. Yüksek, H., Akyıldırım, O., Ocak, Z., “Bazı 3-alkil(aril)-4-(3-metoksi-4-fenilasetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin susuz ortamda pKa değerlerinin tayini”, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, (2010).

E16. Yüksek, H., Medetalibeyoğlu, H., Gürsoy Kol, Ö., Akyıldırım, O., Calapoğlu, M., “Bazı 3-alkil(aril)-4-[3-metoksi-4-(p-toluensulfoniloksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin in-vitro antioksidan özelliklerinin incelenmesi”, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, (2010).

E17. Akyıldırım, O., Yüksek, H., Kayalar, M. T., “3-Alkil(aril)-4-[3-metoksi-4-(4-metilbenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin teorik NMR hesaplamaları”, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, P-34, Side-Antalya, (2011).

E18. Akyıldırım, O., Yüksek, H., Manap, S., “Bazı yeni 3-alkil(aril)-4-[3-metoksi-4-(4-metilbenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması”, Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, OP-292, Erzurum, (2011).

E19. Yüksek, H., Akyıldırım, O., Ocak, Z., “Bazı 1,3,5-tri-{2-metoksi-4-[(3-alkil(aril)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin]-fenoksikarbonil}-benzen bileşiklerinin pKa değerlerinin tayini”, Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, OP-293, Erzurum, (2011).

E20. Gökce, H., Bahçeli, S., Akyıldırım, O., Yüksek, H., “3-Benzil-4-[3-metoksi-4-(4-metilbenzoksi)benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiğinin molekül yapısı, spektroskopik özellikleri ve kuantum kimyasal hesaplamaları”, Adım Fizik Günleri-II, Program ve Özet Kitabı, Sayfa 103, Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü, Denizli, (2012).

E21. Akyıldırım, O., Yüksek, H., Beytur, M., “Yeni 3-n-Propil-4-[2-(2-naftilsulfoniloksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiğinin bazı spektroskopik özelliklerinin incelenmesi”, Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı, Özet Kitapçığı, Sayfa 54, P52, Van, (2014).

E22. Akyıldırım, O., Gökce, H., Bahçeli, S., Yüksek, H., “3-p-Klorobenzil-4-(4-karboksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on molekülünün deneysel ve kuramsal spektroskopik özelliklerinin incelenmesi”, 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 68, P56, Kars, (2015).

E23. Akyıldırım, O., Yüksek, H., Gürsoy Kol, Ö., Manap, S., “Bazı yeni 4-[2-(2-naftilsulfoniloksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin sentezi ve antioksidan özelliklerinin incelenmesi”, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 508, A-İL010, Çanakkale, (2015).

 

Lisans

Kafkas Üniversitesi - Kimya

Yüksek Lisans

Kafkas Üniversitesi - Organik Kimya

Doktora

Kafkas Üniversitesi - Organik Kimya

Yrd.Doç.Dr.

Kafkas Üniversitesi - Mühendislik/Mimarlık Fakültesi 

Henüz hiçbir içerik yoktur.
  • onurakyildirim@gmail.com
  • 1630