bursa escort bursa escort escort bursa escort bursa
Mustafa Sertçelik
Yrd.Doç.Dr Mustafa Sertçelik
image
Kimya Mühendisliği
4342

GENEL KİMYA

Ders Notu 8- Gazlar tarih belirtilmemiş
Ders Notu Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK tarih belirtilmemiş
Ders Notu Bölüm 6: Kimyasal Bağlar Temel Kavramlar- Bağ Kuramları tarih belirtilmemiş
Ders Notu 5. Stokiyometri-2 tarih belirtilmemiş
Ders Notu Bölüm 4: Stokiyometri tarih belirtilmemiş
Ders Notu Bölüm 3. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI tarih belirtilmemiş
Ders Notu Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL tarih belirtilmemiş
Ders Notu Bölüm 1: Maddenin Özellikleri ve Ölçümü tarih belirtilmemiş

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.1. Sertcelik M., Tercan B., Şahin E., Necefoglu H. and Hökelek T., “Diaquabis(N,N-diethylnicotinamide N1)bis(4-formylbenzoato- O)manganese(II)”, Acta Cryst. E65, s324-s325 (2009)

1.2. Sertcelik M., Tercan B., Şahin E., Necefoglu H. and Hökelek T., “Diaquabis(N,N-diethylnicotinamide N1)bis(4-formylbenzoato- O)nickel(II)”, Acta Cryst. E65, s326-s327 (2009)

1.3. Sertcelik M., Tercan B., Şahin E., Necefoglu H. and Hökelek T., “Diaquabis(N,N-diethylnicotinamide N1)bis(4-formylbenzoato- O)cobalt(II)”, Acta Cryst. E65, s389-s390 (2009)

1.4. Hökelek T., Yılmaz F., Tercan B., Sertcelik M. and Necefoglu H., “Tetraaquabis(isonicotinamide- N1)cobalt(II) bis(4-formylbenzoate) dihydrate”, Acta Cryst. E65, m1130-m1131 (2009)

1.5. Hökelek T., Yılmaz F., Tercan B., Sertcelik M. and Necefoglu H., “catena-Poly[[(4-formylbenzoato- O1)(isonicotinamide- N1)zinc(II)]- -4-formylbenzoato- 2O1:O1']”, Acta Cryst.  E65, m1399-m1400 (2009)

1.6. Sertçelik M., Çaylak Delibas N., Necefoglu H. and Hökelek T., “Diaquabis(4-formylbenzoato- O1)bis-(nicotinamide- N1)cobalt(II)”, Acta Cryst. E68, m1091–m1092 (2012)

1.7. Sertçelik M., Çaylak Delibas N., Necefoglu H. and Hökelek T., “Diaquabis(4-formylbenzoato- O1)bis-(nicotinamide- N1)copper(II)”, Acta Cryst. E68, m1010–m1011(2012).

1.8. Sertçelik M., Çaylak Delibas N., Necefoglu H. and Hökelek T., “Diaquabis(4-formylbenzoato- O1)bis-(nicotinamide- N1)nicel(II)”, Acta Cryst. E68, m946–m947 (2012)

1.9. Sertçelik M., Çaylak Delibas N., Necefoglu H. and Hökelek T., “Diaquabis(4-formylbenzoato- O1)bis-(nicotinamide- N1)zinc(II)”,Acta Cryst. E68, m1127–m1128 (2012)

1.10. Sertçelik M., Çaylak Delibas N., Necefoglu H. and Hökelek T., “Diaquabis(N,N-diethylnicotinamide- N1)bis(4-formylbenzoato- O)zinc(II)”, Acta Cryst. E68, m1067-1068 (2012)

1.11. Sertçelik M., Çaylak Delibas N., Cevik S., Necefoglu H. and Hökelek T., Poly[(µ5-2,2'- bipyridine-5,5'-dicarboxylato)lead(II)], Acta Cryst. E68, m1196-1197 (2012)

1.12. Sertçelik M., Çaylak Delibas N., Necefoglu H. and Hökelek T., “Bis( -4-formylbenzoato- 2O:O')bis[(4-formylbenzoato- 2O,O')bis(isonicotinamide- N1)copper(II)]", Acta Cryst. E69, m290-m291 (2013).

 

2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

2.1. Sertçelik M., Tercan B., Şahin E., Hökelek T, Necefoğlu H., Mangan(II), Cobalt(II) ve Nikel(II) 4-Formilbenzoatlarının N,N’-Dietilnikotinamid Adduktlarının Sintezi ve Kristal Quruluşları, Bakı Dövlet Üniversitetinin 90 ve Kimya Fakültesinin 75 illik Yubileyine Hesr olunmuş IV Respublika Elmi Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı, Bakü, 29-31 Ekim 2009

 

3. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

3.1. Hökelek T., Yılmaz F., Tercan B., Sertçelik M. Ve Necefoğlu H Co(II) ve Zn(II) 4-Formilbenzoatlarının İzonikotinamid Komplekslerinin Kristal Yapıları, 25. Ulusal Kimya Kongresi, IP109, Erzurum, 2011.

3.2. Sertçelik M., Aybirdi Ö., Çimen E., Özbek F.E., Necefoğlu H., Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) Ve Cd(II) 4-Formilbenzoatlarının N,N’-Dietilnikotinamid Kompleksleri, 25. Ulusal Kimya Kongresi, IP110, Erzurum, 2011.

3.3. Özbek F.E., Aybirdi Ö., Çimen E., Sertçelik M., Necefoğlu H., Co(II), Ni(II), Mn(II) 2-Klorbenzoatların Nikotinamid/N,N’-Dietilnikotinamid Kompleksleri, 25. Ulusal Kimya Kongresi, IP053, Erzurum, 2011.

3.4. Çimen E. Necefoğlu H., Öztürkkan F.E. Sertçelik M, Aybirdi Ö., Mn(II), Ni(II), Zn(II), Pb(II) p-Metilbenzoatlarının Nikotinamid Kompleksleri, 25. Ulusal Kimya Kongresi, IP038, Erzurum, 2011.

3.5. Aybirdi Ö., Özbek F.E., Çimen E., Sertçelik M., Necefoğlu H., Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) p-Metilaminobenzoatların Nikotinamid Kompleksleri, 25. Ulusal Kimya Kongresi, IP127, Erzurum, 2011

3.6. Kanıcı A., Atakişi O., Şener M., Harmankaya A., Sertçelik M., Yüksek Doz Methotrexatın Antioksidatif Sistem ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisinin Araştırılması, 1. AR-GE Proje Pazarı, 2011

3.7. Kanıcı A., Dalgınlı K.Y., Atakişi O., Harmankaya A., Sertçelik M., Şener M., Aydın Y., “Yüksek Doz Metotreksatın Serbest Radikal Oluşumu ve Karaciğer Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması” 6.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 25-27 Haziran 2013 Kars/Türkiye

3.8. Atakişi O., Dalgınlı K.Y., Kanıcı A., Mert B., Harmankaya A., Sertçelik M.,Kardaş F., Necefoğlu H., Yıldırım C.H., “N,N-Dietilnikotinamidin Antioksidan Sistem, Trigliserid, Total Protein, Glikoz, Albümin ve Globulin Düzeyi ile AST ve GGT Aktivitesine Etkisinin Artaştırılması” IV Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi 11-14 Eylül 2013-Elazığ/Türkiye

3.9. Tenlik E., Özbek F.E., Sertçelik M., Necefoğlu H., Geçiş Metal “4-Metoksibenzoatların Nikotinamid ile Komplekslerinin Sentezi; Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması” 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi 20-22 Mart 2015 Antalya/Türkiye

D3.10. Sertçelik M., Özbek F. E., Necefoğlu H.ve Gürgen F., “Metal 4-Formilbenzoatlarının İzonikotinamid ile Komplekslerinin Sentezi; Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi” V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 22-25 Nisan 2015 Mersin/Türkiye

3.11. Sertçelik. M., Çaylak Delibaş N., Cevik S., Necefoğlu H. and Hökelek T., “Poli[(μ5-2,2’-Bipiridin-5,5’-Dikarboksilato)Kurşun(II)] Kompleksinin Hidrotermal Sentezi ve Kristal Yapısı” V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 22-25 Nisan 2015 Mersin/Türkiye 

Lisans KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KİMYA- 2007
Yüksek Lisans KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ANORGANİK KİMYA-2009
Doktora KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (ATATÜRK ÜNİV. KİMYA MÜH. EŞ DANIŞMAN) ANORGANİK KİMYA-2014
Yrd.Doç.Dr. Kafkas Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı 2014-
Henüz hiçbir içerik yoktur.
  • mustafasertcelik@hotmail.com
  • 1612