escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolummisyonvizyon Muhendislik

VİZYON

Mimarlık Bölümü, yenilikçi, yaratıcı, araştırmacı mimar ve peyzaj mimarlarının yetiştiği, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde mimari, çevresel ve teknolojik sorunlara çözüm getiren tasarımların geliştirildiği, disiplinler-arası araştırmaların yapıldığı, ulusal ve uluslararası ölçeklerde etkin rol alan bir fakülte olmayı hedefler.

MİSYON

Bölüm öğrencilerine mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında gereken donanım ve yetkinliklerin sağlandığı, kuramsal bilginin hali hazır ve yeni teknolojilere uygulanabilme yollarının gösterildiği, mimari, çevresel ve teknolojik problemlere farklı açılardan çözüm getirirken, toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, etik değerlere önem veren, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi mimar ve peyzaj mimarlarının yetişmesi için gerekli öğrenim ve araştırma ortamını oluşturmaktır.