bursa escort bursa escort escort bursa escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
FİZİK- I FIZ-101 Zorunlu 1 4 7

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları Doç. Dr. Mustafa YÜKSEK
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin amacı
Dersin tanımı Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası

Dersin İçeriği

1- Ölçme ve Tahmin Etme
2- Vektörler
3- Bir Boyutta kinematik
4- İki veya Üç Boyutta Kinematik
5- Newtonun hareket yasaları
6- Newtonun hareket yasalarının uygulamaları
7- Kütle Çekimi ve Newtonun Sentezi
8- İş ve Enerji
9- Enerjinin Korunumu
10- Doğrusal Momentum
11- Dönme Hareketi
12- Açısal Momentum; Genel Dönme Hareketi
13- Statik Denge; Esneklik ve Kırılma
14- Titreşimler ve Dalgalar
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Newtonun Hareket kanunlarını bilirler.
2- Vektörleri ve ötelenme hareketlerini öğrenirler.
3- İş-Enerji Teoremini bilirler.
4- Doğrusal ve Açısal momentum ve korunum kanunlarını bilirler.
5- Dönme hareketinin özelliklerini öğrenirler.
6- Salınım hareketlerini ve özelliklerini bilirler.
7- Fizik kanunlarını Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilirler.
8-
9-
10-