bursa escort bursa escort escort bursa escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
GENEL KİMYA KIM-101 Zorunlu 1 4 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin amacı Genel Kimya Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır.
Dersin tanımı Atom ve moleküllerin yapıları, bu yapı içerindeki kimyasal, fiziksel ve enerji ilişkilerini inceler. bunlar arasındaki fiziksel, kimyasal ve enerji ilişkilerinin incelenmesi. Element, bileşik, karışım ve mol gibi kimyasal kavramlarının pekiştirilmesi.

Dersin İçeriği

1- Madde özellikleri ve ölçümü
2- Atomlar ve atom kuramları
3- Kimyasal bileşikler ve Adlandırma
4- Atomun elektron yapısı
5- Periyodik çizelge ve atomların özellikleri
6- Kimyasal Bağ I, Temel kavramlar, Bağ Kuramları
7- Sıvılar Katılar ve Moleküller arası kuvvetler
8- Kimyasal Reaksiyonlar
9- Kimyasal Reaksiyonlar
10- Çözeltiler ve fiziksel özellikler
11- Sulu çözelti tepkimeleri
12- Gazlar
13- Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge
14- Organik Kimyada Moleküler Yapılar, Adlandırma, Temel Reaksiyonlar
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Kimyanın temel kanunlarını, atomun yapısına ait kuramları, tanımlar.
2- Moleküler yapılara ait özellikleri, bağ teorilerini, moleküllerarası etkileşimleri ve bağ özelliklerini tanımlar.
3- Kimyasal tepkimerin stokimetrisini ,enerji, entalpi ve ısı özelliklerini tanımlar.
4- Kimyasal tepkimerin stokimetrisini ,enerji, entalpi ve ısı özelliklerini tanımlar.
5- Kimyasal olayların meydana gelişi ile ilgili özellikleri karşılaştırır ve çözümler.
6-
7-
8-
9-
10-