bursa escort bursa escort escort bursa escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
TEKNİK RESİM MF-TRS Zorunlu 1 3 4

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları Öğr. Gör. Fatih MEDETALİBEYOĞLU
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin amacı İlerleyen dönemlerde gerek herbir derste ödev hazırlamada gerekse proje hazırlamada katkısı vardır.
Dersin tanımı Katı model oluşturma, teknik resim formatı ve montaj aşamaları için ProEngineer uygulamaları. Makine elemanlarının tanıtımı ve çizimi

Dersin İçeriği

1- Pro\Engineer Wildfire’a giriş, temel kavramlari modüllerle çalışmak, kullanıcı ara yüzü, dosya yönetimi ve denetimi
2- Unsur modelleme; başlangıç unsurları, birincil unsurlar (extrude, revolve, sweep, blend)
3- Birincil unsurlar (sweepp blend, helicel sweep, boundary blend, variable section sweep)
4- İkincil unsurlar (hole, shell, rib, draft, round, chamfer)
5- Unsur düzeltme
6- Montaj
7- Teknik resim ortamında çizim oluşturma
8- Makine elemanlarının teknik resim ortamında çizimi; vidalar
9- Diğer bağlantı ve hareket aktarım elemanları
10- Dişli çarklar
11- Perçinler ve kaynaklar
12- Yataklar, kavramalar
13- Yaylar, kamlar, çelik konstrüksiyon
14- Detay ve montaj resmi, resimlerin çoğaltılması, gereçler
15- AUTOCAD
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5- Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.