bursa escort bursa escort escort bursa escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
BİLGİSAYAR MF-BIL Zorunlu 1 4 4

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları Öğr. Görevlisi Rıdvan YAKUT
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin amacı Öğrencilerin makine mühendisliği problemlerini çözmek için algoritma kurma, problem çözüm ortamı olarak MATLAB’ı kullanma ve bu ortamda program yazma, programı derleme ve icra etme becerileri kazanmaları beklenmektedir.
Dersin tanımı Bilgisayarla Problem Çözümünün Aşamaları, Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları ve Uygulamalar

Dersin İçeriği

1- MATLAB programlama ortamının tanıtımı
2- Giriş-Çıkış deyimleri
3- Çevrim yapıları
4- Kontrol deyimleri
5- Kontrol deyimleri
6- Dizin kavramı
7- Fonksiyonlar
8- Fonksiyonlar
9- Dosya yönetimi
10- Hazır fonksiyonlar ve kullanımı
11- Hazır fonksiyonlar ve kullanımı
12- Hazır fonksiyonlar ve kullanımı
13- Hazır fonksiyonlar ve kullanımı
14- Grafik çizme
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Problem çözümü için algoritma kurma
2- MATLAB kullanımı
3- Program yazma, derleme ve çalıştırma becerisi kazandırma
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-