bursa escort bursa escort escort bursa escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Makine Mühendisliğine Giriş MM-101 Zorunlu 1 2 3

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Nesrin ADIGÜZEL
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin amacı Yeni gelen öğrencilere mesleği, mesleğe ilişkin faaliyet alanlarını ve makine mühendisliği bölümünü tanıtmak
Dersin tanımı Yeni gelen öğrencilere mesleği, mesleğe ilişkin faaliyet alanlarını ve makine mühendisliği bölümünü tanıtmak.

Dersin İçeriği

1- Bölüm Oryantasyonu.
2- Makine Mühendisliği bölüm başkanının konuşması.
3- Makine Mühendisliğinin gelişimi. Mühendislik etiği.
4- Kütüphane kullanımı
5- Davetli konuşmacı.
6- Staj hakkında bilgi. ERASMUS ve FARABİ programlarının tanıtılması.
7- Davetli konuşmacı
8- Bölüm eğitim ve araştırma laboratuarlarının tanıtılması
9- Termodinamik anabilim dalının tanıtılması
10- Termodinamik anabilim dalının tanıtılması
11- Mekanik anabilim dalının tanıtılması
12- Malzeme Bilimleri anabilim dalının tanıtılması.
13- Konstrüksiyon ve İmalat anabilim dalının tanıtılması.
14- Makine Teorisi ve Dinamiği anabilim dalının tanıtılması.
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Makine mühendisliğinin temel uygulama alanlarını bilebilecek
2- Makine mühendisliğinin görev ve yetki alanları hakkında bilgi sahibi olabilecek.
3- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilecek.
4- Meslek etiğini öğrenebilecek.
5- Başarılı mezunların deneyimlerinden faydalanabilecek.
6-
7-
8-
9-
10-