escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumler Muhendislik

Kimya Mühendisliği; kimyasal süreçlerin tasarımı, işletilmesi ve çevre sorunlarının çözümünde diğer tüm mühendislik birimlerinde de ortak konular olan matematik, fizik, kimya, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği bilgilerinin yanı sıra fizikokimya, kütle transferi ve kimyasal reaksiyon bilgilerini de kullanan bir mühendislik dalıdır. Kimya mühendisliğinin diğer mühendisliklerle ortak ve farklı yönleri, bu meslek dalının çok yönlülüğü ve disiplinler arası çalışma gerektiren yapısından kaynaklanır. Tarih içerisinde kimya mühendisliği ve mühendisinin pek çok tanımı yapılmışsa da mesleğin 2000'li yıllardaki tanımı aşağıdaki şekildedir.

Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır.

Günümüz kimya mühendisinden ise; araştırmacı, tasarımcı olmasının yanı sıra yeni projeler geliştirmesi, yarışmaya açık olması, ileri düzeyde ekonomik analiz yapabilmesi, yaşadığı çevreye duyarlı olması ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına sahip olması beklenmektedir. 27 Eylül 2004 de Avustralya'nın MELBURN kentinde düzenlenen 6. Dünya Kimya Mühendisliği Kongresi'nde kabul edilen bildirgede kimya mühendisleri, koşulların değişimine paralel olarak gelişen mesleklerini yeniden ve ayrıntılı olarak tanımlamışlardır.