escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumtarihce Muhendislik

Kafkas Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin 22 Kasım 2010 tarihinde 2809 sayılı kanunun 30. maddesi gereği kurulmasıyla beraber bölümümüz açılmış ve yapılandırılmaya devam edilmektedir.

Bölümümüzde 4 yardımcı doçent ve 1 uzman bulunmaktadır.

Bölümümüz, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı, Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı ve Biyokimya Anabilim Dalı olmak üzere dört Anabilim dalından oluşmaktadır.