escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolummisyonvizyon Muhendislik

VİZYON

Ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel alanlarda yenilikçi, yetenekli ve rekabet gücü yüksek mezunları ile tanınan ve tercih edilen, yapılan özgün araştırmalarla bilimsel ve teknolojik alanlarda söz sahibi bir bölüm olmaktır.

MİSYON

İleri düzeyde Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bilgisi kazanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileyen, Kimya ve Kimya Mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olan, özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilen ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilen, çok-disiplinli ortamda çalışabilen, takım çalışmasına yatkın, profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olan Kimya Mühendisleri yetiştirmektir.