escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
staj-yapacak-ogrencilerin-izlemesi-gereken-yol

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN İZLEMESİ GEREKEN YOL

1. ‘Zorunlu staj formu’ 3 nüsha olacak şekilde temin edilerek, ilgili kısımları doldurup staj yapacağı kurum veya kuruluşa onaylatılacaktır. Sigorta işlemleri için öğrenci işlerine teslim edeceklerdir. (01 Ocak-30 Nisan)

2. Staj yapmasında engel olmayan öğrenciler teslim ettikleri ‘Zorunlu staj formu’ ve staj defterini öğrenci işlerinden alacaklardır.

3. Staj defterleri elle doldurulup her sayfası onaylatılacaktır ve bölüme teslim edilecektir. (en geç 30 Ekime kadar)

4. Staj Sicil Formu staj yeri yetkilisince doldurulup, kapalı ve mühürlü zarf içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bölüme gönderilecektir.

5. Staj sınavı bölüm staj komisyonu tarafından belirlenecek tarihler arasında yapılacaktır.

6. Staj başarı durumu öğrenci otomasyonundan takip edilecektir.

Not: Staj defterinin değerlendirilmesi, staj süresince ne kadar bilgi toplandığı ve bu bilgilerin ne kadar düzgün ifade edildiği açısından değerlendirilecektir. Cümle yapısı edilgen olmalıdır (yapılmıştır, edilmiştir, çalışılmıştır). Tüm yazı, şekil ve grafikler staj defterine düzgün bir şekilde aktarılmalıdır.

Not: Atölye stajı toplam 20 iş günü olup,15 iş gününden az süreyle staj yapılamaz.

Not: Öğrenciler ders aldığı süre içerisinde staj yapamaz.

Not: Zorunlu staj formu ve staj sicil formu fakülte web sitesinde dosyalar ve formlar kısmından temin edilecektir.

Zorunlu Staj Formu İndir