Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Yabancı Dil Muafiyet Sınav Tarihi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğrencileri için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 16 EYLÜL 2014 Salı günü saat 09:30 da  Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır.