İnşaat Mühendisliği ile Gıda Mühendisliği İçin Öğretim üyesi ihtiyacı

Fakültemiz İnşaat Mühendisliği ile Gıda Mühendisliği Bölümlerine Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır.