bursa escort - bursa escort - - escort mersin Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
TÜRK DİLİ-I TD-201 Zorunlu 3 0 0

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin amacı
Dersin tanımı Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil- kültür ilişkisi. Türk dili. Konuşma dili, yazı dili; Türk yazı dili ve Türkiye Türkçesi. Dil ve kültür. Dilekçe. Noktalama işaretleri; yazım kuralları. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Ortak dil, ortak kültür. Türkçenin yapısı (Ek-kök sistemi) ve kelime türetilmesi. Kelime yapılmasını gerektiren durumlar. Dikkat edilecek hususlar. Dilin zenginleşmesi ve bunun önemi (Ayrıntılar, Türkçeleşmiş kelimeler, yeni kelimeler).Dilde Gelişme (Kültür ve Dil’den).Elif, Gül, Ankara (Türkçenin Sırları’ndan).Yunus’un Türkçesi. Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi; sağlam cümle ve unsurları. Türler: a-Makale, fıkra, sohbet, deneme b- Hikâye ve roman c- Mülakât ve röportaj d- Konferans, açıkoturum, sempozyum, brifing, seminer vb. e- Tebliğ. Atatürk ve Türkçe, güneş-dil teorisi. İlmi Yenen Bir Vehim (Türkçenin Sırları’ndan). Dilde Sadeleşme ve Türkçeleşme. Meslekî yazışmalar: Mektup, rapor, tutanak, karar, hayat hikâyesi (özgeçmiş) vb.

Dersin İçeriği

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-