bursa escort - bursa escort - escort mersin - konya escort Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
İSTATİSTİK OLASILIK MF-İST Zorunlu 3 2,5 5

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin amacı
Dersin tanımı İstatistiksel kavramlar. Verilerin grafiksel gösterimi, frekans diyagramları. Olasılık teorisi, şartlı ve bileşik olaylar, rastgele değişkenlerin dağılımı, dağılımların parametreleri, güven aralığı ve güven seviyesi, t-Testi. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Olasılık dağılım fonksiyonları, Paisson dağılımı, eksponansiyel dağılım, Normal dağılım, lognormal dağılım, gamma dağılımı, ekstrem değer dağılımları, Wetbull dağılımı, uniform dağılım. Asimtotik örneklem dağılımları, kesin örneklem dağılımları, istatistiksel hipotezlerin kontrolü, Ki-testi, regrasyon analizi, korelasyon katsayısı hesabı, en küçük kareler yöntemi.

Dersin İçeriği

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-