bursa escort - bursa escort - - escort mersin Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
GENEL MİKROBİYOLOJİ GM-104 Zorunlu 2 3 3

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin amacı
Dersin tanımı Mikroorganizmaların genel özellikleri, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, , mikroorganizmaların çoğalması, besiyerleri ve sterilizasyon, bakteriler, mayalar, küfler, algler, protozoalar ve virüsler, mikrobiyal metabolizma, mikrobiyal genetik, mikroorganizmalar arası iletişim ve ilişkiler. Genel Mikrobiyoloji Uygulama: mikroskop ve kullanımı, mikrobiyolojik preparat hazırlama ve basit boyama, gram boyama yöntemi, spor boyama yöntemi, bakterilerde hareket tespiti, mikroorganizmaların uzunluk ve genişlik ölçülmesi, mikrorganizmaların üretiminde kullanılan besiyerleri, bakterilerin besiyerinde üretimi, mikroorganizmaların kültürel yöntemlerle hazırlanması (örnek alma-inokülasyon), bakterilerde görülen koloni tipleri, uygulama sınavı.

Dersin İçeriği

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-