escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Evren Koç
Yrd.Doç.Dr Evren Koç
image
Biyomühendislik
Biyomühendislik»Bölüm Başkanı
5262

Biyokimya I

Henüz hiçbir dosya yoktur.

FİZYOLOJİ

Sınav Sonucu Vize Sonucu tarih belirtilmemiş

Balık Protein Biyokimyası ve Analiz Yöntemleri

Henüz hiçbir dosya yoktur.

Biyokimya II

Sınav Sonucu Vize Sonuç tarih belirtilmemiş

Biyomühendisliğe Giriş

Henüz hiçbir dosya yoktur.

Elektroforez Teknikleri

Henüz hiçbir dosya yoktur.

Genel Biyoloji

Henüz hiçbir dosya yoktur.

Genel Biyoloji Uygulama

Henüz hiçbir dosya yoktur.

Histolojik Araştırma Teknikleri

Henüz hiçbir dosya yoktur.

İleri Fizyoloji

Henüz hiçbir dosya yoktur.

Laboratuar Deney Teknikleri

Henüz hiçbir dosya yoktur.

Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler

Henüz hiçbir dosya yoktur.

MESLEKİ GÖREV VE ETKİLEŞİM FAALİYETLERİ

1. Bölüm Başkan Yardımcısı, Biyomühendislik Bölümü, Kafkas Üniversitesi. 2012-Devam ediyor.

2. Müdür Yardımcısı, Deney hayvanları Barındırma Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Kafkas Üniversitesi, Nisan 2012-Kasım 2012.

3. Müdür, Deney hayvanları Barındırma Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Kafkas Üniversitesi, Kasım 2012-Şubat 2014.

 

PROJELER

1. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve sonuçlanan, 106Y003 no’lu “Çıldır Gölü’nün Suyunda, Sedimentinde ve Buradan Avlanan Ekonomik Değeri Olan Tatlısu Kereviti ile Balıklarda Çeşitli Ağır Metallerin Birikim Düzeylerinin İncelenmesi” isimli projede yardımcı araştırmacı olarak görev aldım. 20,000.00 TL

2. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve sonuçlanan, 2006- FEF-09 no’lu “Kars Çayından Yakalanan Capoeta capoeta capoeta Balıklarına Uygulanan Çeşitli Kobalt Bileşikleri’nin Histokimyasal Etkilerinin Araştırılması” isimli projede yardımcı araştırmacı olarak görev aldım. 1,500.00 TL

3.  Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve sonuçlanan 2010-VF-42 no’lu  “Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Uygulamasının Üreme Sistemi ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi” isimli projede yardımcı araştırmacı olarak görev aldım. 10,500.00 TL

4. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve sonuçlanan 2010-FEF-51 no’lu “Capoeta Capoeta Capoeta (guldensttead 1773) ve Leuciscus Cephalus (L. 1758) Üzerine Potasyum Dikromat'ın Etkisinin Histopatolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması” isimli projede yardımcı araştırmacı olarak görev aldım. 4,000.00 TL

5. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve sonuçlanan 2011-FEF-01 no’lu “Farede (Mus musculus) Kronik Flor Toksikasyonuna Karşı C Vitamininin İyileştirici Etkilerinin Histopatolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması” isimli projede yardımcı araştırmacı olarak görev aldım. 3,500.00 TL

6. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve sonuçlanan 2011-FEF-35 no’lu “Capoeta capoeta capoeta (Guldensteadt 1773)’larda Kurşun (II) Asetat Toksisitesine Karşı L-Karnitinin Koruyucu Etkileri” isimli projede yardımcı araştırmacı olarak görev aldım. 7,000.00 TL

7. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve sonuçlanan 2013-MMF-79 no’lu “Hekzavalent Krom (CrVI) Maruziyeti Sonucu Oluşan DNA Hasarı ve Oksidatif Strese Karşı  Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)’in Etkisinin Araştırılması” isimli projede proje yürütücüsü olarak görev aldım. 8,000.00 TL

8. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen “Imidacloprid’in Capoeta capoeta (Cyprinidae, Teleostei) Üzerindeki Histopatolojik, İmmunohistokimyasal, Genotoksik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması” isimli projede yardımcı araştırmacı olarak görev almaktayım. 15,000.00 TL

9. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen “Capoeta capoeta (Guldensttead 1773) Üzerine Akrilamidin Etkisinin Sitogenetik, Histopatolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması” isimli projede yardımcı araştırmacı olarak görev almaktayım. 6,000.00 TL

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD)

Ödüller :

1. 2008 yılında: “Doğan, O., Çiğremiş, Y., Akgöz, M., Karaman, M., Özen, H., Koç, E., Çiftçi, Ü., Mavioğlu, M., Tıraşoğlu, T., Kara, M. “Sisplatin Hepatotoksisitesinin Önlenmesinde CAPE'nin Rolü”, 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 2008, Erzurum”. İsimli çalışmamız 34. Ulusal Fizyoloji Kongresinde ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

     ESERLER

TEZLER

1. Koç, E. (2007). Kronik Florozisin Fare (Mus musculus albinos) Yavrularının Bazı Morfolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi, Yüksek lisans tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ERSAN

2. Koç, E. (2011). Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Uygulamasının Üreme Sistemi ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi, Doktora tezi, Danışman: Doç. Dr. Nadide Nabil KAMİLOĞLU

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Ersan, Y., Arı, İ., Koç, E. (2008). Effects of Cadmium compounds (Cadmium parahydroxy benzoate and Cadmium cloride) on the liver of mature mouse. Turkish Journal of Zoology, 32: 115-119.

2. Yılmaz, M., Ersan, Y., Karaman, M., Özen, H., Koç, E., Necefoğlu, H. (2008). Toxic Effects of Cobalt Parahydroxybenzoate on Tissue Histopathology and Serum Proteins in Capoeta capoeta capoeta. Fresenius Environmental Bulletin, (17):9a, 1322-1327.

3. Karademir, B., Karademir, G., Tarhane, S., Ciftci, U., Koç, E., Ersan, Y., Bozukluhan, K. (2009). The Effect of Oral Ampicilin Applications on Liver Mineral Status. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(9): 1846-1850.

4. Ersan, Y., Koç, E., Arı, İ., Karademir, B. (2010). Histopathological Effect of Chronic Fluorosis on the Liver of Mice (Swiss albino). Turkish Journal of Medical Sciences, 40(4): 619-622 .

5. Bayram, Y., Yılmaz, M., Ersan, Y., Koç, E., Baysal, A. (2010). Toxic Effects of Cobalt II Chloride on Tissue Histopathology and Serum Proteins in Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt 1772). Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16(B): 259-263.

6. Mutlu, N., Ersan, Y., Nur, G.,  Koç, E. (2011). Protective Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester Against Lead Acetate-induced Hepatoxicity in Mice. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17(A): 1-5.

7. Yılmaz, M., Ersan, Y.,  Koç, E., Özen, H., Karama, M. (2011). Toxic effects of cadmium sulphate on tissue histopathology and serum protein expression in Leuciscus cephalus (L. 1758). Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17(A): 131-135.

8. Kaya, İ., Karapehlivan, M., Yılmaz, M., Ersan, Y., Koç, E. (2012). Investigation of effects on serum nitric oxide, malondialdehyde and total sialic acid levels of glyphosate in Kars Creek transcaucasian barb (Capoeta capoeta capoeta Guldenstaedt, 1772) in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 21(1a): 123-126.

9. Koç, E., Yılmaz, M., Ersan, Y., Alaş, A. (2013). Investigation of Effects of Hexavalent Chromium by Histopathological and Electrophoretic Methods on Capoeta capoeta (Guldenstaedt 1773) and Squalius cephalus (Linnaeus 1758). Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 19(6): 979-984.

10. Atila, G., Uslu, H., Beytut, E., Koç, E., Ersan, Y. (2015). Anti-hyperglycaemic, anti-oxidant and anti-hyperlipidaemic effects of Momordica charantia on streptozotocin-induced diabetic rats. Indian Journal of Traditional Knowledge, 14(3), 382-386.

11. Yılmaz, M., Koç, E.,  Atakişi, O., Harmankaya, A.,   Ersan, Y., Karaman, M., Çitil, M. (2015). The Protective Effects of L-Carnitine Against Lead(II) Acetate Toxicity in Capoeta capoeta. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., (Kabul edildi). DOI: 10.9775/kvfd.2015.14942

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Ersan, Y.,Koç, E., Necefoğlu, H., Kırpık, M.A. (2008). Kobalt(II) p-hidroksibenzoat’ın dietilnikotinamid kompleksinin ergin fare Mus musculus var. albinos karaciğeri üzerine histopatolojik etkileri. Kafkas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(1): 1-4.

2. Koç, E., Ersan, Y. (2008). Kronik florozisin fare yavrularının bazı morfolojik parametreleri üzerine etkisi. Kafkas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(1): 38-43.

3. Yılmaz, M., İldeş, E., Alaş, A., Koç, E. (2008). An Electrophoretic Taxonomic Study on Sarcoplasmic Proteins of Some Balithorid and Cobitid Fishes Habitated in Kars Stream, Turkey. Kafkas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(2): 69-74.

4. Erdoğan, B., Yılmaz, M., Ersan, Y., Koç, E. (2010). Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt 1772)’nın Bazı Doku Histopatolojisi Üzerine Civa (II) Klorür’ün Toksik Etkileri. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2): 11-18.

5. Karademir, B., Koç, E., Ersan, Y., Uzun, F., Orhan, E. (2011). Otohemoterapinin Serum Biyokimyasal Parametreleri ve Mineral Madde Düzeyleri Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1): 23-26.

6. Karademir, B., Ersan, Y.,Koç, E., Orhan, E., Uzun, F. (2011). Tavşanlarda Doğal Bağırsak Koksidiyozunda Bazı Serum Enzim ve Mineral Madde Düzeyleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(2): 67-70.

7. Uslu, H., Koç, E., Atila, G., Beytut, E., Ersan, Y., Eroğlu, HA., İbiş, O. (2014). Effects of Orally Administered Panax ginseng and Panax ginseng+Ganoderma lucidum Extracts on Oxidative Stress, Lipid Profile and Liver Protein Expressions of Hamsters. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 28(1): 29 - 34.

8. Yılmaz, M., Vural, S., Koç, E., Ersan, Y. (2014). Toxic Effects of Nitrogen Fertilizer on Serum Proteins and Tissue Histopathology in Transcaucasian barb, Capoeta capoeta (Guldenstteadt 1773). Caucasian Journal of Science, 1(1): 26-36.

9. Kaya, İ., Yılmaz, M., Koç, E., Deveci, HA., Ersan, Y., Karapehlivan, M. (2014). Investigation of The Serum Total Antioxidant, Oxidant and Sialic Acid Levels of Cyprinus carpio (L. 1758) Treated With Tebuconazole (Fungicide). J FisheriesSciences.com, 8(3): 214-219.

10. Karademir, B., Koç, E., Ersan, Y., Yılmaz, M., Uslu, H. (2014).  The Effect of Copper (II) Sulphate Toxication on The Liver Histopathology, Liver Protein Electrophoresis and Plasma Biochemistry of Mice (Mus musculus). Van Veterinary Journal, 26(1): 25-30.

11. Ersan, Y., Seyhan, O., Koç, E. (2015).  Farede (Mus musculus) Omethoate Toksisitesine Karşı B Vitamininin İyileştirici Etkilerinin Histopatolojik Olarak Araştırılması.  Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 69-78.

12. Koç, E., Kamiloğlu, NN., Ersan, Y. (2015).  Gebelik Dönemindeki Ratlara Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Uygulamasının Bazı Dokularda Oksidatif Stres Üzerine Etkileri.  Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 17-22.

13. Ersan, Y., Tıraşoğlu, T., Koç, E. (2015).  Farede (Mus musculus) Kronik Flor Toksikasyonuna Karşı C Vitamininin İyileştirici Etkilerinin Histopatolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması.  Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 23-33.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. Yılmaz M., İldeş E., Tanrıkulu D., Koç E. (2006). Kars Çayı'nda Yaşayan Orthrias angorae bureschi ve Orthrias panthera'nın Sarkoplazmik Proteinlerinin Sodyum Dodesil Sülfat-Poliakrilamid Jel Elektroforeziyle Taksonomik Yönden İncelenmesi. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, s.262. 26-30 Haziran, Aydın.

2. Yılmaz, M., Ersan, Y., Alaş, A., Karaman, M., Özen, H., Koç, E., Necefoğlu, H., Solak, K. (2007). Kobalt parahidroksibenzoat'ın Capoeta capoeta capoeta karaciğer ve serum proteinleri üzerine histopatolojik ve elektroforetik etkisi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üniversitesi, s.155. 10-13 Eylül, Malatya.

3. Koç, E., Ersan, Y., Yılmaz, M., Necefoğlu, H., Özen, H., Karaman, M., Çiftçi, Ü., Bayazıt, C., Çelebi, K. (2008). Effect of Copper (II) Sulphate Pentahydrate on Liver Histopathology and Proteins in Adult Mice (Mus musculus). Uluslar arası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, s.45. 20-23 Mayıs, Adana.

4. Koç, E., Ersan, Y., Yılmaz, M., Necefoğlu, H., Bozukluhan, Ö.F., Doğan, O., Karaman, M., Özen, H. (2008). Effect of cobalt (II) chloride hexahydrate on Liver Histopathology and Proteins of Serum and Liver in Adult Mice. Uluslar arası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi,  s.45-46. 20-23 Mayıs, Adana.

5. Koç, E., Ersan, Y., Karademir, B. (2008). Kronik Florozisin Erişkin Fare Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.180. 23 - 27 Haziran, Trabzon.

6. Ersan, Y., Koç, E., Necefoğlu, H., Öztürkkan, F.E. (2008). Kobalt (II) p-aminobenzoat'ın Erişkin Fare Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.568. 23 - 27 Haziran, Trabzon.

7. Koç, E., Ersan, Y. (2008). Kronik Florozisin Fare Yavrularının Bazı Morfolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.578. 23 - 27 Haziran, Trabzon.

8. Koç, E., Ersan, Y., Yılmaz, M., Karaman, M., Özen, H., Bayram, Y., Bozukluhan, Ö.F., Çiftçi, Ü. (2008). Kadmiyum Sülfat'ın Fare Serum Proteinleri İle Karaciğer ve Böbrek Histopatolojisi Üzerine Etkilerin Araştırılması. 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Atatürk Üniversitesi, s. 69. 6-10 Ekim, Erzurum.

9. Bayram, Y., Ersan, Y., Yılmaz, M., Özen, H., Karaman, M., Koç, E., Uslu, H. (2008). Kadmiyum Sülfat'ın Leuciscus cephalus (L. 1758) Üzerine Etkilerinin Elektroforetik ve Histopatolojik Yöntemlerle Araştırılması. 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Atatürk Üniversitesi, s. 92. 6-10 Ekim, Erzurum.

10. Doğan, O., Çiğremiş, Y., Akgöz, M., Karaman, M., Özen, H., Koç, E., Çiftçi, Ü., Mavioğlu, M., Tıraşoğlu, T., Kara, M. (2008). Sisplatin Hepatotoksisitesinin Önlenmesinde CAPE'nin Rolü. 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Atatürk Üniversitesi, s. 104. 6-10 Ekim, Erzurum.

11. Beytut, E., Aksakal, M., Yüce, R., Kamiloğlu, N.N., Demirci, N., Uslu, H., Saral, S., Koç, E., Kurt, Y. (2008). Yüksek Dozda Glikokortikoit Uygulanan Sıçanların Eritrositlerindeki Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine E Vitamini ve Selenyum İlavesinin Etkileri. 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Atatürk Üniversitesi, s. 215. 6-10 Ekim, Erzurum.

12. Koç, E., Ersan, Y., Yılmaz, M., Bayram, Y., Mutlu, N. (2009). Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772)’da Kadmiyum Toksikasyonuna Karşı E Vitamininin Koruyucu Rolünün Elektroforetik Olarak Araştırılması. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gazi Üniversitesi, s. 128. 30 Eylül-3 Ekim, Ankara.

13. Beytut E., Yüce A., Aksakal M., Kamiloğlu NN., Uslu H., Eroğlu HA., Koç, E., Demirci N., Odabaşı M. (2009). Sodyum Florür İn Vitro Olarak Seminal Sıvı Lipit Peroksidasyonu Ve Antioksidan Savunma Sistemini Etkileri. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gazi Üniversitesi, s. 147. 30 Eylül-3 Ekim, Ankara.

14. Mutlu N., Ersan Y., Koç, E., Çiğremiş Y., Kaçar E., Bayram Y. (2009). Farede (Mus Musculus) Kurşun Toksisitesine Karşı Kafeik Asit Fenetil Esterin (Cape) Koruyucu Etkisinin Histopatolojik Olarak Araştırılması. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, s. 279. 7-10 Ekim, Nevşehir.

15. Bayram Y., Baysal A., Yılmaz M., Ersan Y., Koç, E. (2009). Kars Çayı’nda Yaşayan Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt 1772) Bireyleri Üzerine Kobalt(II) Klorür Hekzahidrat’ın Etkilerinin Elektroforetik ve Histopatolojik Yöntemlerle İncelenmesi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, s. 44. 7-10 Ekim, Nevşehir.

16. Koç, E., ErsanY., Yılmaz M., Bayram Y., Mutlu N., Bozukluhan ÖF., Alaş A. (2009). Farklı Sürelerdeki Potasyum Dikromat Uygulamasının Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772) ve Leuciscus cephalus (L., 1758) Üzerine Etkisinin Elektroforetik Olarak İncelenmesi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, s. 204. 7-10 Ekim, Nevşehir.

17. Kaya, İ., Karapehlivan, M., Yılmaz, M., Ersan, Y., Koç, E. (2011). Kars Çayı Siraz Balıklarında (Capoeta capoeta capoeta GULDENSTAEDT, 1772) Glifosatın Plazma Nitrik Oksit, Malondialdehit ve Total Sialik Asit Düzeyleri Üzerine Etkisinin Araştırlması. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, s.133, 6-8 Eylül, Aydın.

18. Atila, G., Uslu, H., Beytut, E., Koç, E., Ersan, Y. (2012). Streptozotocin ile Diyabet Oluşturulan Ratlarda Momordica charantia’nın Antidiyabetik ve Antioksidan Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s. 67, 25-29 Eylül, Trabzon.

19. Uslu, H., Atila, G., Koç, E., Beytut, E., Ersan, Y., İbiş, O., Eroğlu, HA. (2012). Oral Olarak Verilen Ginseng ve Ginseng+Ganoderma Lucidum Ekstraktlarının Hamsterlerin Plazma ve Eritrositlerindeki Total Oksidan ve Antioksidan Seviyeleri Üzerine Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s. 72, 25-29 Eylül, Trabzon.

20. Koç, E., Uslu, H., Atila, G., Beytut, E., Ersan, Y., Bozukluhan, K. (2012). Hamsterlara Oral Olarak Verilen Ginseng ve Ganoderma lucidum’un Plazma Lipit Profili ile Karaciğer Serum Proteinleri Üzerine Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s. 73, 25-29 Eylül, Trabzon.

21. Koç, E., Kamiloğlu, NN. (2012). Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Uygulamasının Gebelik Dönemi Plazma Antioksidan-Oksidan Sistem ve Progesteron Düzeyleri Üzerine Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s. 113, 25-29 Eylül, Trabzon.

22. Beytut, E., Karakuş, R., Atila, G., Uslu, H., Eroglu, HA., İbiş, O., Koç, E. (2012). Uyku Noksanlığının Yol Açtığı Öğrenme Ve Hafıza Güçlüğünün Giderilmesinde Ginkgo Biloba ve Kırmızı Kore Ginsengi Ekstratlarının Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s. 164, 25-29 Eylül, Trabzon.

23. Beytut, E., Uslu, H., Atila, G.,Koç, E., Ersan, Y. (2012). Oral Olarak Verilen Ginseng ve Ginseng+Ganoderma lucidum Ekstraktlarının Karaciğer, Böbrek ve Kalp Dokularındaki Oksidan - Antioksidan Denge Üzerine Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s. 184, 25-29 Eylül, Trabzon.

24. Koç, E., Yılmaz, M., Ersan, Y., Alaş, A. (2012). Potasyum Dikromat Uygulamasının Capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1773) ve Squalius cephalus (Linneaus, 1758) Üzerine Histopatolojik Etkisi. Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, s. 36. 21-24 Kasım, Eskişehir.

25. Yılmaz, M., Göğtepe, S., Koç, E., Ersan, Y. (2012). Alüminyum Klorür’ün Capoeta capoeta (Guldenstaedt 1773)’nın Serum Proteinleri ve Solungaç Histopatolojisi Üzerine Etkileri. Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, s. 169. 21-24 Kasım, Eskişehir.

26. Özgür, E., Yılmaz, M., Koç, E., Ersan, Y. (2013). Tebuconazole (Fungusit)’nin Cyprinus carpio’ nun Karaciğer, Solungaç, Böbrek ve Bağırsak Histopatolojisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Ekoloji 2013 Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, s.71, 2-4 Mayıs, Tekirdağ.

27. Atila, G., Uslu, H., Beytut, E., Koç, E., Ersan, Y., Eroğlu, H.A., İbiş, O. (2013). Streptozotocin ile Diyabet Oluşturulan Ratlarda Momordica carantia'nın Antihiperlipidemik Etkileri. 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, s. 140-141, 25-27 Haziran, Kars.

28. Koç, E., Kamiloğlu, N.N., Uslu, H., Dağdelen, H., Yıldız, B., Uzun, F. (2013). Gebelik Dönemindeki Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Uygulamasının Bazı Dokularda Oksidatif Stres Üzerine Etkileri. 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, s. 162-163, 25-27 Haziran, Kars.

29. Koç, E., Uslu, H., Aksu, P., Ersan, Y., Kamiloğlu, N.N., Doğan, A. (2013). Ratlarda Akut Dimethoate Toksisitesine Karşı Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Uygulamasının Oksidatif Stres ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi. 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, s. 198-199, 25-27 Haziran, Kars.

30. Kanıcı, A., Atakişi, E., Gülmez, C., Ersan, Y., Kaya, R., Koç, E., Atakişi, O. (2013). Fenilhidrazin Toksikasyonunda Panaks ginsengin Etkisinin Araştırılması. 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, s. 222-223, 25-27 Haziran, Kars.

31. Kaya, İ., Yılmaz, M., Koç, E., Deveci, H.A., Ersan, Y., Karapehlivan, M. (2013). Tebukonazol (Fungusit) Uygulanan Cyprinus carpio (L. 1758)'da Serum Total Antiksidan, Oksidan ve Sialik Asit Düzeylerinin İncelenmesi. Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, s. 149-150. 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum.

32. Koç, E., Kanıcı, A., Ersan, Y., Atakişi, O., Şener, M., Yıldız Dalgınlı, K., Mert, B., Kaya, R., Kalaçay, D. (2013). Farede Akut Hekzavalent Krom (CrVI) Toksisitesine Karşı Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)’in Koruyucu Rolü. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, s. 118, 10-14 Eylül, Ankara.

33. Koç, E., Ersan, Y., Yılmaz, M., Karademir, B., Uslu, H. (2014). Bakır (II) Sülfat’ın Ergin Farelerin (Mus Musculus) Oksidatif Stres ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erciyes Üniversitesi, s. 186, 02-06 Eylül, Kayseri.

34. Yılmaz, M., Kaya, İ., Koç, E., Tanrıverdi, E. (2014). Dimethoat Uygulanan Capoeta capoeta [Guldenstaedt, 1773]’da Total Antioksidan, Oksidan ve Sialik Asit Düzeyleri Üzerine Askorbik Asit’in Etkisinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, s. 1210, 23-27 Haziran, Eskişehir.

Lisans Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2001-2005
Yüksek Lisans Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2005-2007
Doktora Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, 2007-2011
Yrd.Doç.Dr. Kafkas Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, 2012-
Henüz hiçbir içerik yoktur.
  • evrenkoc@hotmail.com.tr
  • 4742121150
  • 1615