escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumler Muhendislik

Üretim sistemleri çok sayıda fonksiyonun belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesinden oluşur. Bu sistemlerin en temel amacı kullanılabilir ürün veya hizmet üretmektir. Bu üretim; otomobil, bilgisayar, tekstil, elektronik, mobilya v.b. ürünler olabileceği gibi ulaşım hizmeti, sağlık ya da iletişim hizmeti, perakende veya mağazacılık, eğitim, turizm, lojistik, organizasyon hizmeti de olabilir. Sistemlerin hepsi farklı ürünler üretiyor olsalar da amaçları benzerdir: ürün veya hizmet üretip sunmak. Bu sistemlerin birçoğu satış, pazarlama, tedarik, depolama, planlama, üretme, sevkiyat, kontrol ve benzeri diğer fonksiyonlaru içermektedirler. Ayrıca hemen hepsi bu fonksiyonları işletebilmek için çok sayıda ve farklı özelliklerde iş gücü, bilgi, malzeme, makine, teknoloji ve sermaye gibi kaynakları içerir. Pazarda rekabet edebilmenin ve müşterilere sürekli olarak yüksek kalite ve uygun fiyatta ürünler sunabilmenin yolu kaynakları en optimum şekilde yönetmekle mümkün olmaktadır.

Endüstri mühendisleri belirtilen amaçlar doğrultusunda sistemleri en etkin şekilde tasarlayarak bu sistemlerde gerekli olan kaynakları en iyi şekilde planlayıp yönetebilmeyi kendisine görev edinmiş profesyonellerdir. “ENdüstri Mühendisi” ünvanınınn başındaki “EN” kelimesi her şeyi EN iyilemeye çalışmasıyla da çok ilgilidir. EN kaliteli, EN verimli, EN ucuz, EN hızlı…