escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolummisyonvizyon Muhendislik

VİZYON

 • Ulusal endüstrinin ilk tercihi olan ve uluslararası akademik kuruluşlarca kabul gören,
 • Ulusal ve uluslar arası projeler üreten,
 • Geleceğin problem ve ihtiyaçlarını göre uygun stratejiler geliştiren,
 • Bilim ve teknolojiyi insanlığın hizmetine sunacak çözüm modelleri geliştiren,
 • Fiziksel koşulları en etkili ve verimli şekilde kullanan,
 • Bugünün ve geleceğin yenilikçi liderlerini yetiştiren bir bölüm olmak.

MİSYON

 • Bilim ve teknolojideki küresel gelişmeleri ulusal ekonomiye uyarlayarak ulusal gelişmeye katkıda bulunan,
 • İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerjiden meydana gelen sistemleri geliştiren ve verimliliğini artıran,
 • Bu sistemlerin performansını artırmak için gerekli bilimsel desteği sağlayan,
 • Problemleri akıl, bilim ve teknoloji ışığında çözebilen, Sürekli gelişmeyi hedef edinen, takım çalışmasına bağlı ve toplam kalite felsefesini benimsemiş,
 • Toplumun öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten, Endüstri mühendisliğinin temel teknik ve becerileriyle donatılmış, iyi iletişim kuran ve liderlik becerilerine sahip mühendisler yetiştirmek.