escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumakademikkadro Muhendislik
Doç.Dr. Mustafa Yüksek
mustafa_yuksek2001@yahoo.com 1625
Lisans

Kafkas Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi 2002

Yüksek Lisans

Kafkas Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü 2005

Doktora

Ankara Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/ Fizik Mühendisliği Bölümü 2010

Arş.Gör. Burak Dökmetaş
burak@hotmail.com
Arş.Gör. Erhan Sezgin
sezginerhan@gmail.com
Arş.Gör. Fatih Uysal
fatihuysal312@gmail.com
Arş.Gör. Fırat BİLGİN
firat.bilgin92@gmail.com
Arş.Gör. Gökhan Öztürk
gokhan@hotmail.com
Arş.Gör. Hayri Aslan
hayri.aslan@kafkas.edu.tr
Arş.Gör. Merve DEMİRCİ
merve.demirci.92@hotmail.com
Lisans Atatürk Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği
Arş.Gör. Muhammed Ali Karabulut
malikarabulut@hotmail.com