ࡱ> XZWY;bjbj>>\\ """""6666 B62444444$xX9"X"":""22v!b-R0,u|"\XX F :A0LE YARDIM B0LD0R0M0 Bildirimi VereninT.C./ Vergi Kimlik No :Dairesi :Grevi :deme Yapacak Muhasebe Biriminin Ad1 :Ad1 Soyad1 :Medeni Hali : Bekar Evli Dier 0lgili Olduu Ay ve Y1l :A0LE YARDIMI 00N E^0NAd1 Soyad1Evlenme TarihiAile Czdan1 Seri No0_ DurumuA1klama al1_1yor al1_m1yor EmekliYard1m Al1nacak z, vey veya Evlat Edinilmi_ ocuklar1nAd1 Soyad1TC.Kimlik NoDoum Tarihi(Varsa ay ve gn de yaz1lacakt1r)CinsiyetBabas1n1n Ad1Anas1n1n Ad1z, vey veya Evlat Edinilmi_ OlduuYksek retime Devam EdiyorsaDaire ve Kurumlarca renim Giderleri stlenilmi_ veya Kendilerine Burs Verilmekte midir?A1klamaHangi Tarihde KaydedildiiOkulun Ad1S1n1f1 Alt Sat1rdaki hususlar1 da gz nne almak suretiyle dzenlediim aile yard1m1na ait bildirimdir. Dzenleyenin 0mzas1 Yukar1daki imza, bu bildirim ka1d1n1 dzenleyen *,d f Z \  ^ ` fh2566 66686;·١ٷvj^ShvShvSCJaJhs>hvS5CJaJhs>hs>5CJaJh'h'CJaJh(CJaJh'hvSCJaJUh5$h CJaJh5$hcCJaJh5$h=>_CJaJh5$h'CJaJh5$huJCJaJh5$huJ5CJaJh5$hoCJaJh5$h(CJaJhuJh(5huJhuJ5,Pdh$Ifgd5$l dhd$If\$gd5$l $a$gduJ 2 d ]GGGGdh$Ifgd5$l kd$$IfF4lFx==`QY t0]6  44 lapyt5$d f h ]GGGdh$Ifgd5$l kd$$IfF4Fx== Q`Y t0]6  44 lapyt5$ " Z ]GGGdh$Ifgd5$l kd$$IfF4Fx== Q Y t0]6  44 lapyt5$Z \ ]G$$Ifa$gd5$l kdD$$IfF4Fx== QY t0]6  44 lapyt5$ xxxxx$$Ifa$gd5$l pkd$$IfF== t0]644 lap yt5$  .$Ifl kd$$IfFr/% \;==I[ t0]644 lap2yt5$ 0 J \ ^ $IfgdC l $Ifl ^ ` .$$Ifa$gd5$l kdt$$IfFr/% \;==I[ t0]644 lap2yt5$ b t vv]?$qq$If]q^qa$gd5$l $d$If[$a$gd5$l $$Ifa$gd5$l pkdZ$$IfF== t0]644 lap yt5$t 2 >TbdfhFf qq$If]q^qgd5$l $Ifl Ff$$Ifa$gd5$l hjlnprtvxz|~FfFfj$Ifgd'l FfFff$Ifgd'l Ff&Ffb"$Ifgd'l 6822334556 6{ss$a$gdvSpkd)$$IfF== t0]644 lap yt5$$IfgdC l na aittir. Daire Amiri Ad1-Soyad1 : nvan1 :M.Y.H.B.Y. rnek No: 14 A0LE YARDIMI B0LD0R0M0 Bu bildirim personelin ilk i_e giri_inde verilir. Personelin aile yard1m1ndan yararlanan e_ veya ocuk durumunda bir dei_iklik meydana gelmesi halinde veya yer dei_tirme suretiyle atama halinde yeniden bildirim verilir. Evlat Edinilmi_ ocuklara ait ilam1n verildii mahkemenin ad1 ile tarih ve say1s1 gsterilir. vey ocuklar iin nafaka al1n1p al1nmad11 gsterilir. Aile yard1m1ndan yararlanacak ocuklardan al1_amayacak derecede mall olmalar1 nedeniyle srekli olarak yard1mdan yararlanacaklara ait olanlar1n bu durumunu gsteren resmi sal1k kurumu raporu bu bildirime eklenir. Bo_anma veya ayr1lma halinde ocuklara ait aile yard1m1ndan yararlanacak olan e_in buna ili_kin mahkeme karar1n1n onayl1 rnei bildirime eklenir. 68678 9:; $ & Fa$gdvS$a$gds>< 0&P 10:p'A .!7"7#$% $$If!vh#v#v#v :V F4l t0]6+55Q5Y pyt5$$$If!vh#v#v#v :V F4 t0]6++55Q5Y pyt5$$$If!vh#v#v#v :V F4 t0]6++55Q5Y pyt5$$$If!vh#v#v#v :V F4 t0]6+55Q5Y pyt5$$$If!vh#v=:V F t0]65p yt5$$$If!vh#v#v#v7#v#v':V F t0]6,555I55[ p2yt5$$$If!vh#v#v#v7#v#v':V F t0]6555I55[ p2yt5$$$If!vh#v=:V F t0]65p yt5$$$If!v h#v#v#v7#v#v+#v.#vm#v #v #v :V F4 t0]6)v+++++++++ ,,, 555I5555 55 5 f4pdyt5$kd$$IfF4 /% \,W#0"8==``Il ` t0]6((((44 laf4pdyt5$$$If!v h#v#v#v7#v#v+#v.#vm#vm#v #v #v #v :V F4 t0]6)v++++++++ + 555I5555 55 .5 5 5 f4pxyt5$kd $$IfF4 /% \,W#_)-0"8==  I,  .  t0]6000044 laf4pxyt5$$$If!v h#v#v#v7#v#v+#v.#vm#vm#v #v #v #v :V F t0]6555I5555 55 .5 5 5 pxyt5$kd$$IfF /% \,W#_)-0"8==I . t0]6000044 lapxyt5$$$If!v h#v#v#v7#v#v+#v.#vm#vm#v #v #v #v :V F t0]6555I5555 55 .5 5 5 pxyt5$kdZ$$IfF /% \,W#_)-0"8==I . t0]6000044 lapxyt5$$$If!v h#v#v#v7#v#v+#v.#vm#vm#v #v #v #v :V F t0]6555I5555 55 .5 5 5 pxyt5$kd$$IfF /% \,W#_)-0"8==I . t0]6000044 lapxyt5$$$If!v h#v#v#v7#v#v+#v.#vm#vm#v #v #v #v :V F t0]6555I5555 55 .5 5 5 pxyt5$kdV$$IfF /% \,W#_)-0"8==I . t0]6000044 lapxyt5$$$If!v h#v#v#v7#v#v+#v.#vm#vm#v #v #v #v :V F t0]6555I5555 55 .5 5 5 pxyt5$kd $$IfF /% \,W#_)-0"8==I . t0]6000044 lapxyt5$$$If!v h#v#v#v7#v#v+#v.#vm#vm#v #v #v #v :V F t0]6555I5555 55 .5 5 5 pxyt5$kdR%$$IfF /% \,W#_)-0"8==I . t0]6000044 lapxyt5$$$If!vh#v=:V F t0]65p yt5$s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok r@r (Tablo K1lavuzu7:V0PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VB$vExLK_rw;Csl((|8G6\iĎp @J9X6ݳ׭W(cm;,@)$v|hu J q$›q. B˟TDFLƐaB~^] ?uN<;yÇ'~LV{(V/;=/x~B'<{OL@Is;7X S!0AfݢO8#B}u(Z،$c:ESGP~Ds w<4jg!Rtz+$ m߄6Il!Q] sZ[aQITmjYV` >; d Z  ^ t h 6; 8@0( B S ? 8: ;?@eh%,Nd (@.1Uz j[-r^`o(- ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.j[-('JuJgHK=>_s>kOo5$|'I(8@vSc C @4 2UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialACambria Math"qÃÃvˡf}~}~a7Nj4 3QHP)?(2!xx A0LE YARDIM B0LD0R0M0Filiz5 Erhan SEZG0N Oh+'0 ( H T ` lxALE YARDIM BLDRMFiliz5NormalErhan SEZGN2Microsoft Office Word@@!@nO-R@nO-R}~՜.+,0 hp| ege ALE YARDIM BLDRM Konu Bal !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMNPQRSTUVYRoot Entry FR!b-R[Data V*1Table6 WordDocument>>SummaryInformation(GDocumentSummaryInformation8OCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q