ࡱ> `b_YPCbjbj7H\\ vv   .$lpQB]]] ]]]`s--R^?X0G,^ss0]S vF :A0LE DURUMU B0LD0R0M0 EK: 1 Bildirimi VereninT.C./Vergi Kimlik No Sosyal Gvenlik No/Sicil No/Kurum Sicil NoAd1 Soyad1 Grevi Medeni Hali Bekar (Evli (Dier (E^0NAd1 Soyad10_ Durumu Gelirine/Gelirlerine 0li_kin A1klamaal1_1yoral1_m1yorGeliri OlanGeliri Olmayan((((MKELLEFLE OTURAN VEYA MKELLEF TARAFINDAN BAKILAN OCUKLARIN DURUMUAd1 Soyad1T.C. Kimlik NoDoum Tarihi (Varsa ay ve gn de yaz1lacakt1r)CinsiyetBaba Ad1Ana Ad1z, vey, Evlat Edinilmi_, Nafakas1 Salan1lan ocuk, Ana Babas1n1 Kaybetmi_ Torun retime Devam EdiyorsaA1klamaKay1t TarihiOkul Ad1S1n1f1 Alt Sat1rdaki hususlar1 da gz nne almak suretiyle dzenlediim asgari geim indirimine ait bildirimdir. Dzenleyenin ,   | ~ HJ $&899NCPCUh%CJaJ jh%CJaJh%CJaJh%5CJaJh%CJaJh% h%5<, $ T V $ ddd$If[$\$] $ ddd$If[$\$$ $ ddd$If[$\$a$ $ ^gdC7 $ $ a$gd% )#$Ifkd$$IfTl4r .!+/U4P t0644 laVp2T  $ ddd$If[$\$  )#$Ifkd$$IfTl4r .!&U4j t0644 laVp2T p $ $ ddd$If[$\$a$ $ ddd$If[$\$ )$ $ dd$If[$\$a$kd>$$IfTl40r 3*U4I t0644 laVp2T  . | ~~~ $ $ $Ifa$tkd$$IfTl{U4 t0644 laVp T| ~ [QAAAA$ $ d$Ifa$ $ $Ifkdh$$IfTlF A U4|l t06  44 laVpT $ $ $Ifa$ kd$$IfTl4ֈ @A U4`|( t0644 laVp<T $ $ dK$Ifa$$If kd $$IfTl4Kֈ @A U4( t0644 laVp<T *<NV~n]H$ $ qq$If]q^qa$$ $ d$If[$a$$ $ d$Ifa$tkd $$IfTlvU4 t0644 laVp T $ $ $Ifa$V^6HJLNPRTVXrFf! $ $If$IfFfW $ $ $Ifa$FfqFfL $ $If Ff*Ff% $ $IfFf "$&"%899Ff0 $ $If Ad1 Soyad1 0mzas1/Tarih & /& /& ... Bu bildirim, i_verenlerce yukar1daki muhteviyat1na uygun olarak oalt1l1p kullan1labilecektir. Bildirim, ilk i_e giri_te verilir. al1_an1n asgari geim indiriminden yararlanan e_ veya ocuk durumunda bir dei_iklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir. Nafakas1n1 salad1klar1 ocuklara ait asgari geim indiriminden yararlanacak olan e_ taraf1ndan, mahkeme ilam1n1n onayl1 bir rnei bildirime eklenir. ocuklar, sosyal gvenlik ynnden tabi olduklar1 e_in bildirimine dahil edilir. 0ndirimin uygulamas1nda ocuk tabiri, mkellefle birlikte oturan veya mkellef taraf1ndan bak1lan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babas1n1 kaybetmi_ torunlardan mkellefle birlikte oturanlar dhil) 18 ya_1n1 veya tahsilde olup 25 ya_1n1 doldurmam1_ ocuklar1, e_ tabiri ise, aralar1nda yasal evlilik ba1 bulunan ki_ileri ifade eder. Sadece cret geliri elde eden e_, al1_mayan ve herhangi bir geliri olmayan e_ kapsam1nda deerlendirilmeyecektir. Bunlar d1_1ndakiler ise al1_mayan ve herhangi bir geliri olmayan e_ kapsam1nda deerlendirilecek olup, mnhas1ran emekli maa_1 alanlar da al1_mayan ve herhangi bir geliri olmayan e_ olarak kabul edilecektir. 99:<@==h?@.BNCuaaaaTaT $ ^gd% & F $ ^`gd% & F $ ^`gd%tkd2$$IfTlU4 t0644 laVp T NCPC51h0:p%A .!"#$% $$IfV!vh#v'#v#vw#v #v*:V l4 t06+,,,5555P5/ / / / / / / / / / / aVp2T$$IfV!vh#v'#v#vw#v#vB:V l4 t06+,,55555j/ / / / / / / / / / / aVp2Tx$$IfV!vh#v'#v#v #v#v" :V l40 t06+,5555I5/ / / / / / / / / aVp2T$$IfV!vh#vk3:V l{ t06,5/ / aVp T$$$IfV!vh#v #v#v:V l t06,5|5l5/ / / / / / / aVpTy$$IfV!vh#v #v#vW#v#v#v:V l4 t06++,5|5555(5/ / / / / / / aVp<Ty$$IfV!vh#v #v#vW#v#v#v:V l4K t06++,55555(5/ / / / / / / aVp<T$$IfV!vh#vk3:V lv t06,5/ / aVp T!$$IfV!v h#v#v#v#v#vj#v#vx #v #v - :V l49 t06)v+++++++,, 55555L5 55q5 |/ / / / / / / / / / / aVf4pZTkkd4 $$IfTl49 s@"(+U4lL q| t06$$$$44 laVf4pZT[$$IfV!v h#v#v#v#v#vj#v#vx #v#v X#v #v - :V l4q t06+++++++, 55)5 E5 5 |/ / / / / / / / / / / / / / / / aVf4pnTkd$$IfTl4q s@"&%~((+U4)E| t06,,,,44 laVf4pnT\$$IfV!v h#v#v#v#v#vj#v#vx #v#v X#v #v - :V l t0655555L5 55)5 E5 5 |/ / / / / / / / / / / / / / / / aVpnTkd$$IfTl s@"&%~((+U4L )E| t06,,,,44 laVpnT\$$IfV!v h#v#v#v#v#vj#v#vx #v#v X#v #v - :V l t0655555L5 55)5 E5 5 |/ / / / / / / / / / / / / / / / aVpnTkd$$IfTl s@"&%~((+U4L )E| t06,,,,44 laVpnT\$$IfV!v h#v#v#v#v#vj#v#vx #v#v X#v #v - :V l t0655555L5 55)5 E5 5 |/ / / / / / / / / / / / / / / / aVpnTkd8$$IfTl s@"&%~((+U4L )E| t06,,,,44 laVpnT\$$IfV!v h#v#v#v#v#vj#v#vx #v#v X#v #v - :V l t0655555L5 55)5 E5 5 |/ / / / / / / / / / / / / / / / aVpnTkd]#$$IfTl s@"&%~((+U4L )E| t06,,,,44 laVpnT\$$IfV!v h#v#v#v#v#vj#v#vx #v#v X#v #v - :V l t0655555L5 55)5 E5 5 |/ / / / / / / / / / / / / / / / aVpnTkd($$IfTl s@"&%~((+U4L )E| t06,,,,44 laVpnT\$$IfV!v h#v#v#v#v#vj#v#vx #v#v X#v #v - :V l t0655555L5 55)5 E5 5 |/ / / / / / / / / / / / / / / / aVpnTkd-$$IfTl s@"&%~((+U4L )E| t06,,,,44 laVpnT$$IfV!vh#vk3:V l t065/ / aVp Ts666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok FF % Balon MetniCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VB$vExLK_rw;Csl((|8G6\iĎp @J9X6ݳ׭W(cm;,@)$v|hu J q$›q. B˟TDFLƐaB~^] ?uN<;yÇ'~LV{(V/;=/x~B'<{OL@Is;7X S!0AfݢO8#B}u(Z،$c:ESGP~Ds w<4jg!Rtz+$ m߄6Il!Q] sZ[aQITmjYV` HPC   | V9NCPC "#8@0( B S ? 7P w x < F Ys}/ 9 j[-r ^`hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.j[- 31(ii!b|=%C73c @ L" $@8UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)TahomaACambria Math"ƒƒP2 a24 3HP ?%2!xx A0LE DURUMU B0LD0R0M0hi Erhan SEZG0N Oh+'0 $ D P \ ht|ALE DURUMU BLDRMhiNormalErhan SEZGN2Microsoft Office Word@F#@x7@+-R@+-R ՜.+,0 hp|  ALE DURUMU BLDRM Konu Bal !"#$&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVXYZ[\]^aRoot Entry F--RcData %v31Table?WordDocument7HSummaryInformation(ODocumentSummaryInformation8WCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q