ࡱ> BDAYbjbj4*\\2 2 L$!&&&&& $"$Z ! && j&& C&wws0Rk3 0$!;,%,%C,%C@ o.$!,%2 F x: Ek-1 (Dileke rnei) 0LG0L0 MAKAMA & /& /20& tarihinde kat1ld11m & & & & & & & . Jri yeliine ili_kin olarak ad1ma tahakkuk ettirilen demenin a_a1da belirtilen banka hesab1na aktar1lmas1n1, Doentlik S1nav Jri yelii 0le Yard1mc1 Doent, Doent, Profesr Atama Jrilerinde Grev Alan retim yelerine denecek crete 0li_kin Usul ve Esaslar kapsam1nda 20& mali y1l1 ierisinde cretini ald11m jri yelii say1s1n1n 6 (alt1) y1 gemediini kabul ve beyan ederim. Bilgilerinizi ve gereini arz ederim& ./& /& Ad-Soyad 0mza Adres : T.C. Kimlik No : IBAN : CRET0 TALEP E < V Z h  @TVXT>jlnr$&(ļĊwh h'0Jh 0JB*phh'0JB*phh;0JB*phhcw0JB*phhYd0JB*phh'0JB*phh hYdh'hBUhKh4 h/h/ h6 h6 h/h6 hcwhh;hH(h . 6 8 : < X Z   8 V X Z \ gd/ gd6 gd6 $`a$gd6 $a$gd;$a$gd6 XZ|>kd$$IfFF1?$ t0J%6  44 lapytcw$Ifgd/l $a$gd/gd/D0LEN / ALINAN JR0 YEL0KLER0NE A0T L0STE* S1ra No Jri yelii Talep Eden Kurum/Birim Jri yelii Yap1lan Tarih123456 * niversiteleraras1 Kurul, niversitemiz ve dier niversitelerden bir mali y1l ierisinde al1nan veya talep edilen jri yelik cretleri. Not: 1 - Sadece Kafkas niversitesince yap1lan grevlendirmeler iin dzenlenecektir. Bu formu, raporun bulunduu kapal1 zarf ierisine koymay1n1z. Bu formu, doldurarak ilgili Faklte Dekanl11na / Yksekokul / M YO Mdrlne gnderiniz. Dilekenize niversitemiz Rektrlnn grevlendirme yaz1s1n1 mutlaka ekleyiniz. "$&Kkd$$IfFeF1?$ t0J%6  44 lapytcw$Ifgd/l &(,.0^KKK$Ifgd/l kdl$$IfFRF1?$ t0J%6  44 lapytcw0268:^KKK$Ifgd/l kd"$$IfFRF1?$ t0J%6  44 lapytcw:<@BD^KKK$Ifgd/l kd$$IfFRF1?$ t0J%6  44 lapytcwDFJLN^KKK$Ifgd/l kd$$IfFRF1?$ t0J%6  44 lapytcwNPRTlnpr(^YYYYYYYgd/kdD$$IfFeF1?$ t0J%6  44 lapytcw(\gd/%$ & F & -DM ]^ `a$gd %$ & F & -DM ]^ `a$gd'BXZ\jrhhYd h;h;h h'0Jh'0JB*phh 0JB*ph 21h:pYd. A!"6#$h% $$If!vh#v#v#v:V F t0J%6555pytcw$$If!vh#v#v#v:V Fe t0J%6555pytcw$$If!vh#v#v#v:V FR t0J%6555pytcw$$If!vh#v#v#v:V FR t0J%6555pytcw$$If!vh#v#v#v:V FR t0J%6555pytcw$$If!vh#v#v#v:V FR t0J%6555pytcw$$If!vh#v#v#v:V Fe t0J%6555pytcws2&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok r@r /Tablo K1lavuzu7:V0.U. 'Kpr >*B*ph<O< ' Gvde metni_ CJ_HaJ>O!> ' Tablo yaz1s1_ CJ_HaJxO2x ' Gvde metni1.$d-D1$M `a$CJaJmHnHsHtHfBf ' Tablo yaz1s1d-D1$M CJaJmHnHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VB$vExLK_rw;Csl((|8G6\iĎp @J9X6ݳ׭W(cm;,@)$v|hu J q$›q. B˟TDFLƐaB~^] ?uN<;yÇ'~LV{(V/;=/x~B'<{OL@Is;7X S!0AfݢO8#B}u(Z،$c:ESGP~Ds w<4jg!Rtz+$ m߄6Il!Q] sZ[aQITmjYV` * &0:DN( 8@0( B S ?8: *,78},P[+,}4677ELRb+,37PPx~LR>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph->567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph->567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph->567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph->567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph->567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph->567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph->567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph->567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph-5jMcTm G6 s H \ : ` J~20VH]cw#)^Yd "C~"l%{G'(H(g*)n+;,(H-/,0C0g^0:1.2%587|8R9C:BH:1I;.>a@g@ ~@hAUCQFUIKKMM0NvQReSS_SrSyVUY<]i]t]^r^`@_Me]gI@hjyj=.j:kal$en(jo q t!tyvNwGtwz_U{\|b1|%{|}X~.j~nH.UL}4M+!q+jsu,=q'0+0 EAgSPMh8YBz$j(J'<z#@.AF'4<-gcW%c;@a9NQxbU,*4t 6j1sJR$?@CRoot Entry Fs0REData 1Table<%WordDocument4*SummaryInformation(1DocumentSummaryInformation89CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q