escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Mikroişlemciler BIM-305 Zorunlu 5 4 5

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili TÜRKÇE
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz Yüze
Dersin amacı Mikroişlemci temelli sistemlerin analiz ve tasarımlarını gerçekleştirebilme ve uygulamalarda kullanabilme yeteneklerinin kazanılması
Dersin tanımı

Dersin İçeriği

1- Mikroişlemci temel kavramları, hafıza ve giriş/çıkış birimlerinin incelenmesi
2- Sistem hafızası tasarımları
3- Mikroişlemci mimarisi ve çalışması
4- Komut yapılarının incelenmesi
5- Program geliştirme
6- Uygulamalar geliştirme
7- Uygulamalar geliştirme
8- Zamanlayıcı, sayıcı uygulamaları
9- Altprogram, kesme ve yığın
10- Kesme işlemleri ve uygulamaları
11- Asenkron seri haberleşme uygulamaları
12- Sayısal anolag çeviriçiler,Analog sayısal çeviriciler, örnek uygulamalar
13- İleri seviye uygulamalar geliştirme
14- İleri seviye uygulamalar geliştirme
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Mikroişlemci sistemlerinde kuramsal sistem tasarımı ve bu tasarıma dönük yazılım geliştirme
2- Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi.
3- Mikroişlemci mimarisi ve programlama kuramını anlamak.
4- İstenilen gereksinimleri karşılayacak mikroişlemci sistemleri tasarlayabilme becerisi.
5- Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisi.
6- Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi.
7- Takım çalışması yapabilme becerisi
8-
9-
10-