escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Türk Dili II TDE-152 Zorunlu 4 2 2

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Uzaktan Eğitim
Dersin amacı Öğrenciye dili kullanma becerisi kazandırmak ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisini sağlamak
Dersin tanımı Türk dili ve kompozisyon bilgileri

Dersin İçeriği

1- Anlam bilgisi
2- Anlam bilgisi uygulamaları
3- Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar
4- Olay yazıları, düşünce yazıları ve uygulamaları
5- Sözlü kompozisyon türleri
6- Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamaları
7- Edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamaları
8- Edebiyat tarihi incelemeleri
9- Ara sınav
10- Güzel konuşma ve yazma kuralları
11- Güzel konuşma ve yazma uygulamaları
12- Edebî tür bilgisi
13- Edebî eserlerle ilgili retorik uygulaması
14- Edebî eserlerle ilgili retorik uygulaması
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Başka bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olur.
2- İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür.
3- Elde edilen teorik bilgiyi pratikte kullanır ve sorunlara çözüm önerisi getirir.
4- Disipline ilişkin sorunları görür, eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve çözüm üretir.
5- Edebî eserleri okuyarak ve yorumlayarak moral ve ahlakî güç geliştirir.
6- Bilgiye gereksinim duyan, gereksindiği bilgiyi tanımlayabilen, bilgiyi arama, bulma ve değerlendirme becerisine sahip olan bilgi toplumu bireylerini kazanmada gerekli olan programları oluşturur.
7- Ulusal ve evrensel düzeyde bilgi erişim sistemlerindeki bilgi erişim süreçlerini değerlendirir.
8- Her alana ilişkin genel ve özel konulu bilgi kaynaklarını tür ve içerik olarak tanır.
9- Toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlere duyarlı olmayı sağlayarak sorunları doğru analiz eder ve bu doğrultuda mesleki perspektif geliştirir.
10- Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip, takım çalışması yapar.