escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Yabancı Dil (ingilizce) II YDY-253 Zorunlu 2 2 2

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili İngilizce
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Uzaktan Eğitim
Dersin amacı Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak.
Dersin tanımı Yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konularının uygulamaya dökülmeye çalışılır. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde görebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir.

Dersin İçeriği

1- CAN I SEND A LETTER? (can/could, may/might, must, have/has to)
2- I HAD BETTER TRY IT ON (must/mustn’t)
3- THEY ARE MADE IN TURKEY (Edilgen Yapı)
4- THEY WILL BE SHORTENED (Edilgen Yapı)
5- IF I WERE YOU I WOULD TAKE THAT ONE (Koşul Cümlecikleri)
6- I WISH HE WOULD RETURN VERY SOON (İstek Cümlecikleri)
7- I NEED A CAR WHICH IS STRONG (Sıfat Cümlecikleri)
8- WE HAVE A FLAT IN WHICH THERE ARE THREE BEDROOMS (Sıfat Cümlecikleri)
9- DO YOU KNOW WHERE SHE IS (İsim Cümlecikleri)
10- THE DOCTOR SAID I SHOULD REST (Dolaylı Anlatım)
11- I WOULD LIKE TO INVITE YOU (İsim Fiiller-Mastarlar)
12- I WILL CALL YOU ONLY IF THERE IS A CANCELLATION (Bağlaçlar)
13- I WILL FINISH MY H OMEWORK AS EARLY AS I CAN (Bağlaçlar)
14- SOMEBODY TRIED TO BREAK INTO OUR HOUSE (Deyimsel Fiiller ve Edat Alan Fiiller)
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Öğrenciler genelde işte, okulda, boş zamanlarda vb. karşılaşılan bilindik konularla ilgili belli standart bilgilerin ana noktalarını anlayabilirler.
2- Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
3- Öğrenciler bilindik veya kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konularla ilgili bağlantılı temel metinler oluşturabilirler.
4- Öğrenciler deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapabilir.
5- Öğrenciler ileride karşılarına çıkabilecek toplumsal durumlarda çeşitli komplike olmayan iletişim görevlerini başarıyla yerine getirebilirler.
6- Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
7-
8-
9-
10-