escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Yabancı Dil (ingilizce) I YDY-251 Zorunlu 1 2 2

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili İngilizce
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli UZAKTAN EĞİTİM
Dersin amacı Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak.
Dersin tanımı Yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konularının uygulamaya dökülmeye çalışılır. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde görebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir.

Dersin İçeriği

1- WHAT IS YOUR NAME? (Olmak fiili: am, is ,are)
2- WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? (Geniş Zaman)
3- HOW MANY BROTHERS HAVE YOU GOT? (Have got/Has got)
4- WOULD YOU LIKE A SINGLE OR RETURN TICKET? (Sayılabilen ve sayılamayan isimler)
5- WHAT YEAR ARE YOU IN? (Şimdiki Zaman)
6- WHO DID YOU GO WITH? (Geçmiş Zaman)
7- WHAT WERE YOU DOING? (Şimdiki Zamanın Hikayesi)
8- WHERE’S HE GONE? (Present Perfect Tense)
9- HOW LONG HAVE YOU BEEN LIVING IN ERZURUM? (Present Perfect Continuous)
10- THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP (Past Perfect Tense)
11- I’LL HAVE A DONER (Gelecek Zaman)
12- IT’S ON THE LEFT (Yer Edatları)
13- THE BUS LEFT ON TIME (Zaman Edatları)
14- THE KIZILIRMAK IS THE LONGEST (Sıfatlar)
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Öğrenciler genelde işte, okulda, boş zamanlarda vb. karşılaşılan bilindik konularla ilgili belli standart bilgilerin ana noktalarını anlayabilirler.
2- Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
3- Öğrenciler bilindik veya kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konularla ilgili bağlantılı temel metinler oluşturabilirler.
4- Öğrenciler deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapabilir.
5- Öğrenciler ileride karşılarına çıkabilecek toplumsal durumlarda çeşitli komplike olmayan iletişim görevlerini başarıyla yerine getirebilirler.
6- Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
7-
8-
9-
10-