escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Programlamaya Giriş BIM-103 Zorunlu 1 4 10

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri Yok
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz Yüze
Dersin amacı Bu dersi alan öğrenciye bilgisayarla problem çözümünün aşamalarının, algoritma geliştirmenin ve akış diyagramı çizilmesinin, MATLAB programlama dilinin yapısının ve bilgisayar programlamanın temel kurallarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin tanımı Bu ders öğrenciye bilgisayar programlamanın temel kurallarını öğretir.

Dersin İçeriği

1- Bilgisayarla Problem Çözümünün Aşamaları, Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları.
2- MATLAB ve Programlama Ortamı, MATLAB'de Deyimler ve Bileşenleri, Aritmetik Operatörler ve İşlem Önceliği, "input" Komutuyla MATLAB Programlarına Klavyeden Sayısal ve Metinsel Veri Aktarımı, MATLAB Programlarında "fprintf" ve "disp" Komutlarıyla Ekrana Bi
3- Düzyazı M-Dosyaları ile Uygulamalar.
4- İlişkisel Operatörler, İlişkisel Operatörlerin Öncelik Sıraları, Mantıksal Operatörler, Şartlı Deyimler, Çalışmayan MATLAB Programlarında Hataların Bulunması ve Düzeltilmesi, Çalışan Ama Doğru Sonuçlar Üretmeyen MATLAB Programlarında Hataların Ayıklanması
5- Programlamayı Kolaylaştıran Kullanıma-Hazır Bazı MATLAB Fonksiyonları, Döngüler, Uygulamalar.
6- break ve continue Deyimleri ile Döngü Akışının Değiştirilmesi, İç İçe Döngüler, Sonsuz Döngüler, Türkçe Anahtar Kelimeler ve Programlama Karşılıkları, Uygulamalar.
7- Döngü Uygulamaları.
8- MATLAB'de Fonksiyon M-Dosyaları ile Programlama, Uygulamalar.
9- Fonksiyon M-Dosyaları ile Uygulamalar.
10- Diziler, Tek Boyutlu Diziler, Uygulamalar.
11- İki Boyutlu Diziler, Uygulamalar.
12- Sayı Manipülasyonları, Bir Sayının Bölenlerinin Bulunması, Asal Sayıların Tespiti, Mükemmel Sayıların Tespiti, Bir Sayının Basamaklarına Ayrılması, Bir Sayının Asal Çarpanlarına Ayrılması, Uygulamalar.
13- Karakter Sınama, Karakter Dizisi Manipülasyonları, Uygulamalar.
14- MATLAB'de Dosya Yönetimi, fopen ile Dosya Açma, Dosya İşleme Modları, fclose ile Dosya Kapama, fprintf ile Dosyaya Bilgi Kaydı, fscanf ile Dosyadan Bilgi Okuma, Uygulamalar.
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Bilgisayarla problem çözümünün aşamalarını öğrenir.
2- Bir problemin çözümüne yönelik algoritma geliştirebilir ve akış diyagramı çizer.
3- Bilgisayar programlamanın temel mantığını ve kurallarını öğrenir.
4- MATLAB programlama dilinin yapısını öğrenir.
5- MATLAB programlama diliyle bilgisayar programları yazar, test eder ve hata ayıklar.
6- Başka bir programlama dilini kolayca öğrenir.
7-
8-
9-
10-