escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş BIM-101 Zorunlu 1 2 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri Yok
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz Yüze
Dersin amacı Bilgisayar mühendisliğinin temel konuları ve ilgi alanlarını gözden geçirme
Dersin tanımı 1. Bilgisayar Mühendisliğinin Temel Konularının Tanıtımı 2. Yazılım ve Donanım Kavramları 3. Sayı Tabanları, Tabanlar Arası Dönüşüm, İşaretli Sayılar, İşaretli Sayılarda İşlemler 4. Programlama Dillerinin Tanıtımı 5. Algoritma Kavramı 6. Yarı Kodlama, Akış Diyagramı 7. Temel veri tipleri ve işlemler : tam sayı, kesirli sayı, karakter, toplama, çıkarma, çarpma, bölme 8. Giriş /Çıkış İşlemleri 9. Kontrol deyimleri, döngüler 10. Diziler, Matrisler 11. Arama Algoritmaları 12. Sıralama Algoritmaları

Dersin İçeriği

1- Bilgisayar Bilimlerinin ve Mühendisliğinin Temel Konuları
2- Yazılım ve Donanım Kavramları
3- Sayı Tabanları, Tabanlar Arası Dönüşüm, İşaretli Sayılar, İşaretli Sayılarda İşlemler
4- Programlama Dillerinin Tanıtımı
5- Algoritma Kavramı
6- Yarı Kodlama, Akış Diyagramları
7- Temel veri tipleri ve işlemler : tam sayı, kesirli sayı, karakter, diziler, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, Giriş/Çıkış
8- Programlamaya Giriş
9- Kontrol deyimleri
10- Döngüler
11- Döngüler
12- Diziler, Matrisler
13- Arama Algoritmaları
14- Sıralama Algoritmaları
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Öğrenci bilgisayar mühendisliği ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2- Öğrenci doğru ve efektif algoritma tasarımını öğrenir.
3- Öğrenci program yazmayı ve hata analizi yapmayı öğrenir.
4- Öğrenci algoritmaları akış şemaları kullanarak betimlemeyi öğrenir.
5- Öğrenci bilgisayar mühendisliğinin farklı branşları hakkında bilgi sahibi olur.
6-
7-
8-
9-
10-