escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
İş Güvenliği ve Mühendislik Etiği MF-IGE Zorunlu 8 2 3

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı İnsan sağlığının ve iş güvenliğinin önemini kavramış, mesleki ve etik sorumluluğun, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen mezunlar yetiştirmek.
Dersin tanımı

Dersin İçeriği

1- Giriş, iş güvenliği ve mühendislik etiği ile ilgili temel tanımlar
2- Çevre ve konutlarda güvenliği tehdit edici unsurlar, iş yeri güvenliği
3- Meslek hastalıkları, kaza ve yaralanmalar
4- Mühendislik tarihi
5- Felsefi olarak etik anlayışı
6- Mühendislik etiği ve tanımı, mühendislikte dürüstlük, mühendislik sorumluluğu, ürün sorumluluğu
7- Etik standartlar
8- Mühendislik uygulamalarında etik kurallar
9- Mühendislik etiği ilkeleri, topluma karşı sorumluluk, tabiat ve çevreye karşı sorumluluk
10- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan hatalar
11- Vaka örnekleri
12- Çalışma grupları dönem ödevi sunumları
13- Çalışma grupları dönem ödevi sunumları
14- Değerlendirme ve Tartışma
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- İnsan sağlığının ve iş güvenliğinin önemini kavrayabilme,
2- Çalışma ortamında güvenliği tehdit edici unsurları görebilme,
3- Meslek hastalıklarını tanımlayabilme,
4- Kaza ve yaralanma hakkında bilgi sahibi olarak bunların analizini yapabilme,
5- Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci,
6- Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi, Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği
7-
8-
9-
10-