escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Veri Yapıları ve Algoritmalar BIM-203 Zorunlu 3 3 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri BM-104
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz Yüze
Dersin amacı Veri modellerini ve bu modeller üzerinde çalışan algoritmaları kavratmak
Dersin tanımı Özyinelemeler, sıralama algoritmaları; arama algoritmaları; tek yönlü ve çift yönlü bağlantılı listeler, bağlantılı liste uygulamaları; yığınlar, tasarımı ve kullanımı; kuyruk tasarımı ve kullanımı; ağaç türleri ve ağaç üzerindeki işlemler; graflar, tasarımı ve kullanımı, durum makinaları

Dersin İçeriği

1- Bilgisayar yazılım dünyası üzerine temel kavramlar
2- Temel Veri Yapıları, Tanımlamalı Veri Yapıları, Veri Modelleri
3- Program Çalışma Hızı ve Bellek Gereksinimi
4- Özyinelemeler
5- Sıralama Algoritmaları
6- Arama Algoritmaları
7- Bağlantılı Listeler
8- Yığın
9- Kuyruk
10- Ağaç Veri Modeli
11- Ağaç Uygulamaları
12- Graf Veri Modeli
13- Graf Algoritmaları
14- Durum Makinaları
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Özyinelemeleri çözümler ve kullanır
2- Sıralama algoritmalarını çözümler ve kullanır.
3- Arama algoritmalarını çözümler ve kullanır.
4- Bağlantılı liste veri modellerini kullanır/tasarlar.
5- Yığın ve kuyruk veri modellerini kullanır/tasarlar.
6- Ağaç veri modellerini kullanır/tasarlar.
7- Graf veri modellerini kullanır/tasarlar.
8- Durum makinalarını kullanır/tasarlar
9-
10-