escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Sayısal Tasarım BIM-201 Zorunlu 3 4 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri Yok
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz Yüze
Dersin amacı Bu dersin amacı öğrencilere sayısal devrelere ilişkin temel bilgileri vermek ve ayrıca hem birleşik hem de ardışıl devreleri tasarım/analiz yeteğini kazandırmaktır.
Dersin tanımı Bu ders öğrenciye kapı seviyesinde sayısal tasarım yapabilmeyi ve analizi öğretir.

Dersin İçeriği

1- SAYI SİSTEMLERİ, KODLAMALAR VE DÖNÜŞÜMLER.
2- BOOLEAN CEBRİ.
3- TEMEL MANTIK KAPILARI VE DOĞRULUK TABLOLARI.
4- KARNAUGH HARİTASI İLE GRAFİKSEL SADELEŞTİRME.
5- ÇARPIMLAR, ASAL ÇARPIMLAR, BİRİNCİL ASAL ÇARPIMLAR.
6- BİRLEŞİK/KOMBİNASYONEL/KOMBİNEZONSAL DEVRELER.
7- BİRLEŞİK DEVRELER.
8- BİRLEŞİK DEVRELER.
9- BİRLEŞİK DEVRELER.
10- ARDIŞIL/SIRALI DEVRELER.
11- SENKRON ARDIŞIL DEVRELERİN ANALİZİ.
12- SENKRON ARDIŞIL DEVRELERİN TASARIMI.
13- LOGISIM UYGULAMALARI VE SİMÜLASYONLAR.
14- LOGISIM UYGULAMALARI VE SİMÜLASYONLAR.
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Farklı sayı sistemlerini, bunların birbirlerine dönüşümlerini ve farklı kodlamaları öğrenir.
2- Boolean cebrinin teoremlerini ve özelliklerini öğrenir.
3- Boolean cebrini kullanarak lojik ifadeleri manipüle etmeyi/sadeleştirmeyi öğrenir.
4- Temel mantık kapılarını ve doğruluk tablolarını öğrenir.
5- Karnaugh haritası ile lojik ifadeleri grafiksel olarak sadeleştirmeyi öğrenir.
6- Farklı tür birleşik devre elemanlarını öğrenir.
7- Birleşik devre analizini ve tasarımını öğrenir.
8- Veri saklama elemanlarını öğrenir.
9- Ardışıl devre analizini ve tasarımını öğrenir.
10-