escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı BIM-202 Zorunlu 4 3 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri BM 201 (Sayısal Tasarım)
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz Yüze
Dersin amacı Bu dersi alan öğrenciye buyruk kümesi mimarisi tasarımının prensiplerinin, MIPS assembly dilinin ve buyruklarının, bilgisayar aritmetiğinin, MIPS komutlarını işletebilecek tek saat adımlı, çok saat adımlı ve boruhattılanmış bir işlemcinin datapath ve kontrol ünitelerinin tasarımının, bellek hiyerarşisinin ve önbellek tasarımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin tanımı Bu ders öğrenciye bir bilgisayarın nasıl organize edildiğini ve buyruk kümesi mimarisinin nasıl tasarlandığını öğretir.

Dersin İçeriği

1- BİLGİSAYARLARIN SOYUTLANMIŞ YAPISI VE TEKNOLOJİ.
2- BUYRUKLAR: BİLGİSAYARIN DİLİ.
3- BUYRUKLAR: BİLGİSAYARIN DİLİ.
4- BUYRUKLAR: BİLGİSAYARIN DİLİ.
5- BUYRUKLAR: BİLGİSAYARIN DİLİ.
6- BİLGİSAYARLAR İÇİN ARİTMETİK.
7- İŞLEMCİ: DATAPATH VE KONTROL (TEK SAAT ÇEVRİMİNDE İCRA).
8- İŞLEMCİ: DATAPATH VE KONTROL (ÇOKLU SAAT ÇEVRİMİNDE İCRA).
9- İŞLEMCİ: DATAPATH VE KONTROL (ÇOKLU SAAT ÇEVRİMİNDE İCRA).
10- İŞLEMCİ: DATAPATH VE KONTROL (BORU HATTI).
11- İŞLEMCİ: DATAPATH VE KONTROL (BORU HATTI).
12- BÜYÜK VE HIZLI: BELLEK HİYERARŞİSİNDEN FAYDALANMA.
13- BÜYÜK VE HIZLI: BELLEK HİYERARŞİSİNDEN FAYDALANMA.
14- DEPOLAMA, AĞLAR, DİĞER ÇEVRE BİRİMLERİ.
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Buyruk kümesi mimarisi tasarımının prensiplerini öğrenir.
2- MIPS assembly dilini ve buyruklarını öğrenir.
3- MIPS assembly dili ile programlar yazar.
4- Başka bir assembly dilini kolayca öğrenir.
5- Kayan nokta aritmetiğini öğrenir.
6- MIPS komutlarını işletebilecek tek saat adımlı, çok saat adımlı ve boruhattılanmış bir işlemcinin datapath ve kontrol ünitelerini tasarlar.
7- Bellek hiyerarşisini öğrenir.
8- Önbellek tasarımını bütün yönleri ile öğrenir.
9-
10-