escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Elektronik Devreler BIM-208 Zorunlu 4 4 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Dersin amacı, öğrenciye elektronik devrelerin uygulama alanlarını öğretmek ve dönem boyunca pratik olarak elektronik devrelerle ilgili proje çalışması yaptırmaktır.
Dersin tanımı

Dersin İçeriği

1- İletken, yalıtkan, yarıiletkenler, p ve n tipi yarıiletkenler ve p-n eklemi
2- Yarıiletken diyotlar (p-n eklemli diyotlar), DC’de diyot denklemi ve akım-gerilim eğrisi
3- Diyotun değişken işaret eşdeğeri, Diyot çeşitleri: Zener, kapasite, fotovoltaik diyotları, fotodiyotlar, led ve tünel diyotları
4- Diyotlu devreler : Doğrultucular, kırpıcılar, kondansatör süzgeçli yapılar
5- Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT) BJT’nin fiziksel yapısı, dc kutuplanışı, çalışma rejimleri, özeğrileri
6- Kuvvetlendirici olarak transistör (ortak emetörlü, bazlı, kollektörlü devreler) FET ve MOS transistör (MOSFET)
7- FET’in yapısı, çalışması, özeğrileri ve eşdeğer devresi, MOSFET’in yapısı, çalışması.
8- Yükseltici devreleri
9- BJT’li tek katlı ve çok katlı kuvvetlendirici devreler
10- Darlington çifti, FET’li tek katlı ve çok katlı kuvvetlendiriciler
11- MOSFET’li kuvvetlendiriciler
12- İşlemsel yükselteçler (Op.Amps)
13- Op.Amp’ların lineer ve nonlineer uygulamaları
14- Güç Yükselteçleri
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Analog elektronik ile ilgili temel kavramları kavrar
2- Temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensiplerini öğrenir
3- Diyotlu, transistörlü ve op-amplı devrelerin teorik çözümünü gerçekleştirir
4- Elektronik devre tasarımı için gerekli altyapı bilgilerini edinir
5-
6-
7-
8-
9-
10-