escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Programlama Dilleri BIM-207 Zorunlu 3 3 5

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri Yok
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Bu dersin amacı yeni bir programlama dili tasarlarken gereken ana kavramları öğretmektir. Bu ders, seçmeli bir derleyici tasarımı dersi için bir ön şart olarak düşünülebilir.
Dersin tanımı Dil değerlendirme kriterleri. Söz dizimi ve anlam bilimini tanımlama. Sözcüksel ve söz dizimsel analizciler oluşturmak için araç gereçler. İsimler, bağlanmalar, tip kontrolü ve kapsamlar. Alt programlar. Soyut veri türleri.

Dersin İçeriği

1- Başlangıç, söz dizimi ve anlam bilimi
2- Söz dizimi ve anlam bilimini tanımlama
3- Sözcüksel ve söz dizimsel analiz, Lex
4- Sözcüksel ve söz dizimsel analiz, Yacc
5- İsimler, bağlanmalar, tip kontrolü ve kapsamlar
6- İsimler, bağlanmalar, tip kontrolü ve kapsamlar
7- Veri tipleri
8- Parametre geçme metodları
9- Alt programlar
10- Alt programlar
11- Fonksiyonel programlama dilleri, Lisp
12- Fonksiyonel programlama dilleri, Lisp
13- Mantıksal programlama dilleri, Prolog
14- Mantıksal programlama dilleri, Prolog
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Sözcüksel analizi anlama
2- Söz dizimsel analizi anlama
3- Değişkenlerin kapsamını anlama
4- Parametre geçme metodlarını anlama
5- Alt programları anlama
6- Değişkenlerin bağlanmasını anlama
7-
8-
9-
10-