escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Bilgisayar Mühendisliği Tasarımı 1 BIM-405 Zorunlu 7 2 3

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri -
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz-Yüze
Dersin amacı Öğrencilerin, bilgisayar mühendisliği ile ilgili konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığı altında yaptığı teorik ve/veya pratik (deneysel) proje çalışmasıdır.
Dersin tanımı -

Dersin İçeriği

1- Proje çalışması konusunun belirlenmesi
2- Proje çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme
3- Kaynak taraması
4- Kaynak taraması
5- Kaynak taraması
6- Sistemin tasarlanması
7- Sistemin planlanması
8- Gerekli hesap veya analizleri yapma
9- Gerekli hesap veya analizleri yapma
10- Hesap veya analizleri değerlendirme
11- Sonuçları değerlendirme
12- Projenin yazımı
13- Projenin yazımı
14- Gerekli düzeltmelerin yapılması ve projenin teslimi
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Öğrencilere araştırma becerisi kazandırmak
2- Öğrencilere planlama becerisi kazandırmak
3- Öğrencilere uygulama becerisi kazandırmak
4- Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmak
5- Öğrencilere değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazandırmak
6-
7-
8-
9-
10-