escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Algoritma Tasarımı ve Analizi BIM-302 Zorunlu 6 3 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri BM-203
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Algoritmaların çalışma zamanlarını modellemek için kullanılan asimptotik notasyonları öğrenmek, Böl ve yönet yönteminin önemini anlamak, Sıralama algoritmalarının çalışma zamanlarını modellemek, medyan ve sıra istatistiği kavramlarını öğrenmek, Yığın ve öncelikli kuyruk veri yapılarına ait prosedürlerin çalışma zamanlarını modellemek, lineer zamanda sıralama algoritmalarını incelemek, Dinamik programlama yöntemleri ve Greedy algoritmalarını öğrenmek, Amortize analizi ve uygulamalarını incelemek.
Dersin tanımı

Dersin İçeriği

1- Giriş: Algoritma tasarımı, algoritma analizi
2- Asimptotik notasyon
3- Böl ve yönet yöntemi
4- Sıralama algoritmaları
5- Sıralama algoritmaları
6- Medyan ve sıra istatistiği
7- Yığın, öncelikli kuyruk veri yapıları
8- Lineer zamanda sıralama
9- Dinamik programlama yöntemleri
10- Dinamik programlama yöntemleri
11- Greedy algoritmaları: aktivite seçme problemi, Huffman kodları
12- Greedy algoritmaları: iş planlama problemi
13- Amortize analizi
14- Genel tekrar
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Algoritma tasarım ve analizi konusunda güçlü bir bilgi birikimine ulaşır.
2- Asimptotik notasyonların geliştirilme amacını anlar.
3- Böl ve yönet yönteminin algoritma tasarımında sağladığı kolaylıkları öğrenir.
4- Her türlü sıralama algoritmasının çalışma zamanını modelleyebilir.
5- Medyan ve sıra istatistiği kavramlarını öğrenir.
6- Yığın ve öncelikli kuyruk veri yapısına ait prosedürlerin çalışma zamanlarını modelleyebilir.
7- Lineer zamanda sıralama yapmanın hangi şartlarda mümkün olduğunu anlar.
8- Dinamik programlama yöntemleri ve Greedy algoritmalarının geliştirilme amacını anlar.
9- Amortize analizi ve uygulamalarını öğrenir.
10-