escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
İstatistik ve Olasılık MF-IST Zorunlu 2 3 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri Yok
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel istatistik ve olasılık hakkında bilgi vermektir. Bu derste, öğrencilerin istatistiği tanımlayabilmesi, tablo ve grafikleri kullanabilmesi, permütasyon, kombinasyon ve olasılık hesaplayabilmesi, kesikli ve sürekli rastlantı değişkenleri için olasılık dağılımlarını elde edebilmesi ve özel olasılık dağılımlarını kullanabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin tanımı Mühendislik öğrencilerine yönelik temel olasılık ve istatistik bilgileri öğretilir.

Dersin İçeriği

1- Olasılık teorisine giriş
2- Permütasyon, kombinasyon, olay kavramları (Ayrık, bağımsız vb.)
3- Koşullu olasılık, Bayes teoremi
4- Sürekli ve süreksiz rastlantı değişken kavramları
5- Sürekli ve süreksiz rastlantı değişkenlerinde olasılık dağılım fonksiyonları
6- Sürekli ve süreksiz rastlantı değişkenlerinde kümülatif dağılım fonksiyonları
7- Koşullu olasılık dağılım ve kümülatif dağılım fonksiyonları
8- Birleşik olasılık dağılım ve kümülatif dağılım fonksiyonları
9- Normal (Gaussian) olasılık dağılım fonksiyonu, Z tablosu
10- İstatistiğin temel kavramları
11- Veri türleri, veri toplama yöntemleri, verilerin grafiksel gösterimi
12- Hipotez testleri
13- Regresyon
14- Dönemin genel bir değerlendirmesi
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Temel, koşullu, birleşik olasılık hesaplamaları yapabilme
2- Rastlantı değişkeni kavramını anlama
3- Olasılık dağılım fonksiyonlarını anlama
4- Kümülatif dağılım fonksiyonlarını anlama
5- İstatistiğin temel kavramlarını anlama
6- Z tablosunu kullanabilme
7-
8-
9-
10-