escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Nesneye Yönelik Programlama BIM-104 Zorunlu 2 4 8

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri BM 103 (Programlamaya Giriş)
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz Yüze
Dersin amacı Bu dersi alan öğrenciye C++ programlama dilinin yapısının ve bilgisayar programlamanın temel kurallarının, C++ ile konsol uygulamalarının nasıl yazılabileceğinin ve nesneye yönelik programlamanın prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin tanımı Bu ders öğrenciye C++ dili ile nesneye yönelik bilgisayar programı geliştirmeyi öğretir.

Dersin İçeriği

1- C++ Standart Kütüphanesi, "Hello World" Örneği, Ekrana Yazdırma (cout), Klavyeden Okuma (cin), Aritmetik ve Karşılaştırma Operatörleri, Temel Veri Tipleri, Değişken Deklarasyonları ve Atamaları, Microsoft Visual Studio 2010 Kullanarak Win32 Konsol Uygulam
2- Şartlı Deyimler, Döngüler, Uygulamalar.
3- Fonksiyonlar, Uygulamalar.
4- Diziler, Uygulamalar.
5- Nesneye Yönelik Programlama, Sınıf ve Nesne Kavramları, Uygulamalar.
6- Kompozisyon, Kalıtım, Uygulamalar.
7- İşaretçiler, Uygulamalar.
8- Dinamik Bellek Yönetimi, Uygulamalar.
9- Standart Şablon Kütüphanesi (STL), Kaplar, İteratörler, Uygulamalar.
10- STL Algoritmaları, Uygulamalar.
11- Dosya Yönetimi, Uygulamalar.
12- İsim Uzayları, Uygulamalar.
13- Uygulamalar.
14- Uygulamalar.
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- C++ programlama dilinin yapısını öğrenir.
2- C++ programlama diliyle nesneye yönelik konsol uygulamaları yazar, test eder ve hata bulur.
3- Nesneye yönelik programlamanın prensiplerini öğrenir.
4- JAVA veya C# gibi başka bir nesneye yönelik programlama dilini kolayca öğrenir.
5-
6-
7-
8-
9-
10-