escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Bitirme Projesi 2 PRJ-402 Zorunlu 8 1 2

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri -
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Bitirme çalısması belli bir mühendislik konusu ile ilgili olarak öğrencilerin bilgi toplamalarını, projeyi hazırlamalarını ve projeyi gerçekleştirmeleri ve sonrasında rapor yazıp sunmalarını kapsamaktadır.
Dersin tanımı -

Dersin İçeriği

1- Proje konusunun belirlenmesi
2- Literatür taraması
3- Literatür taraması
4- Literatür taraması
5- Projenin hazırlanması
6- Projenin hazırlanması
7- Projenin hazırlanması
8- Arasınav haftası
9- Sonuçların değerlendirilmesi
10- Sonuçların değerlendirilmesi
11- Bitirme tezinin yazılması
12- Bitirme tezinin yazılması
13- Sunum hazırlama
14- Dönem sonu sınavı ve sözlü sunum
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Bitirme çalışmasıyla bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenecek.
2- Mühendislik problemlerini tanımlamayı, formüle etmeyi ve çözme kabiliyetlerini geliştirebilecek.
3- Bir konunun sayısal tasarlanmasını, analizini yapmayı ve sonuçları irdeleyip yorumlamayı öğrenebilecek.
4- Mühendislik problemleri için gerekli modern mühendislik araçlarını ve tekniklerini kullanmayı öğrenecekler
5- Grup halinde çalışma alışkanlığı kazanıp pratik kazanacaklar
6- Ayrıntılı bir biçimde rapor yazmayı öğrenecekler
7- Yaptıkları bir çalışmaya ilişkin sunu yapmasını öğrenecekler.
8-
9-
10-