escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Veritabanı Yönetim Sistemleri BIM-307 Zorunlu 5 3 4

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri BM-204
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Veri tabanı yönetim sistemleri ile ilgili temel kavramları anlamak.Kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı hedefleyen temel veri tabanı konularını incelemek. Veri tabanı yönetim sistemleri modellerini tanımak.Veri modellemesi yapabilmek. Kavramsal tasarımda ER modeli, mantıksal tasarımda İlişkisel model ve SQL, fiziksel tasarımda indekslemeyi öğrenmek. İlişkisel modeli kullanarak veri tabanı geliştirmek.İlişkisel modeli geliştirilmiş bir veri tabanını SQL kullanarak oluşturmak.Geliştirilmiş bir veri tabanı üzerinde SQL komutlarını kullanmak. Bununla beraber “somutlaştırılmış görüntüler” gibi sorgu verimliliği konuları ve VT Yönetimi kapsamında güvenlik konusunu incelemek.
Dersin tanımı

Dersin İçeriği

1- Giriş:Dosya ve veri tabanı kavramları, VT sistem genel yapısı
2- ER ile veri tabanı kavramsal tasarımı
3- EER ve UML ile veri tabanı kavramsal tasarımı
4- İlişkisel Model, İlişkisel Model Tasarımı
5- İlişkisel algebra
6- SQL
7- SQL, SQL programlama
8- SQL programlama
9- Fiziksel Tasarım: Indeksleme
10- Fiziksel Tasarım: Indeksleme
11- Fonksiyonel bağımlılık, Normalizasyon
12- Normalizasyon
13- VTYS'de Guvenlik
14- Gelişmiş veri tabanlari
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Öğrenci orta ölçekli veri tabanı tasarımı yapabilir.
2- Öğrenci veri tabani sistem yönetim araçlarını kullanabilir.
3- Öğrenci veri tabanı temelli tasarım ve programlama yapabilir.
4- Öğrenciler veri tabanı tasarımının ince noktalarını kritik edebilir ve temel SQL programlama dilini kullanabilir.
5- Öğrenciler mevcut araçların kullanım sınırlarını anlayabilir ve kritik SQL sorguları yazabilir.
6-
7-
8-
9-
10-