escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AIT-351 Zorunlu 5 2 2

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri -
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Uzaktan Eğitim
Dersin amacı Atatürk ün gerçekleştirdiği ilke ve inkilapların öğrencilere aktarılması
Dersin tanımı İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması

Dersin İçeriği

1- İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar
2- Türk inkılabını hazırlayan sebepler
3- Osmanlı devletinin yıkılışı
4- Birinci dünya savaşı
5- Birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler
6- Milli mücadeleye hazırlık
7- Milli mücadeleye hazırlık
8- Milli mücadele dönemi
9- TBMM nin açılışı
10- Siyasi ve askeri gelişmeler
11- Lozan barış antlaşması
12- Lozan barış anlaşmasının önemi ve sonuçları
13- Türk inkılap hareketleri
14- Türk inkılap hareketleri
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- İnkılap kavramını tanımlayabilir
2- Milli mücadeleyi doğru tanımlayabilir
3- Milli egemenliğin gelişim sürecini ve önemini anlayabilir
4- Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlayabilir
5- Günümüz dünyasının karşılaştığı sorunları yorumlayabilir
6- Kültürümüzü tarihsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir
7-
8-
9-
10-