escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Matematik I MAT-155 Zorunlu 1 4 4

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri Yok
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin tanımı Matematik I

Dersin İçeriği

1- Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar)
2- Fonksiyonlar
3- Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik
4- Türev Tanımı ve Kuralları
5- Türevin Çeşitli Uygulamaları
6- Fonksiyonların Değişimlerinin İncelenmesi ve Grafik Çizimi
7- Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
8- Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
9- Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar
10- Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri
11- Türev Yardımıyla Limit Hesaplamaları
12- Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar
13- Diferansiyel
14- Belirsiz İntegral
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- -
2- -
3- -
4- -
5- -
6- -
7-
8-
9-
10-