escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Bilgisayar Ağları BIM-306 Zorunlu 6 4 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Bilgisayar ağları ile bu ağları oluşturan yazılım ve donanım unsurlarının analiz, tasarım ve gerçeklenmesinin öğretilmesi
Dersin tanımı

Dersin İçeriği

1- Ağ (Network) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi
2- Bilgisayar ağı içerisinde iki nokta arasında izlenecek yolun bulunmasına yönelik statik ve dinamik routing (yol bulma) algoritmalarının incelenmesi ve karşılaştırılması
3- Ağ katmanında tıkanıklık (congestion) kavramının tanımı, oluşma nedenleri ve çözüm yolları
4- Örnek bir ağ katmanı olarak IP (Internetworking Protocol) protokolünün incelenmesi
5- IP protokolünde yer alan, ICMP, BOOTP, DHCP ve diğer ağ katmanı ile ilgili protokollerin incelenmesi
6- Ulaşım (Transport) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi
7- Bağlantılı (connection-oriented) ve bağlantısız (connectionless) ulaşım protokollerinin incelenmesi ve karşılaştırılması
8- Ulaşım katmanında kalite kontrolünün (QoS) sağlanmasının önemi ile kalite kontrolü sağlayan yöntemlerin incelenmesi ve karşılaştırılması
9- Ulaşım katmanında kalite kontrolünün (QoS) sağlanmasının önemi ile kalite kontrolü sağlayan yöntemlerin incelenmesi ve karşılaştırılması
10- Bağlantısız ulaşım örneği olarak TCP/IP protokolü içinde yer alan UDP (User Datagram Protocol) protokolünün incelenmesi
11- Bağlantılı ulaşım katmanı yapısının TCP (Transmisson Control Protocol) örneği ele alınarak incelenmesi
12- Oturum (Session) ve Sunum (Presentation) katmalarının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi
13- Uygulama (Application) katmanının tanımı ve incelenmesi
14- TCP/IP protokol yapısında yer alan Telnet, SSH, DNS, FTP, HTTP ve benzeri uygulamaların incelenmesi
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- NULL
2- NULL
3- NULL
4- NULL
5- NULL
6- NULL
7- NULL
8- NULL
9- NULL
10- NULL