escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Bölüm Seçmeli 4 BMS-402 Seçmeli 8 3 4

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla öğrenciler uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
Dersin tanımı

Dersin İçeriği

1- Alınan dersin haftalık ders içeriği geçerlidir.
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Farklı disiplinlerden kişilerle çalışabilme yeteneğini geliştirir
2- Alanı dışındaki mühendislik konuları ile ilgili bilgi sahibi olur
3- Bir sistem tasarımı için gerekli teknik ve modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneği geliştirme
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-