escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Üniversite Sosyal Seçmeli MUH-USS Seçmeli 8 2 3

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri -
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı -
Dersin tanımı Öğrencinin kendi mesleki konu ve yeterlilikleri dışında güncel sosyal konular hakkında bilgi sahibi olması, yorum yapabilmesi ve kendini daha iyi ifade edebilmesi için Üniversitenin diğer fakültelerinden alacakları sosyal içerikli derslerdir.

Dersin İçeriği

1- Alınan dersin haftalık ders içeriği geçerlidir.
2- -
3- -
4- -
5- -
6- -
7- -
8- -
9- -
10- -
11- -
12- -
13- -
14- -
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları

1- Güncel sosyal konular hakkında bilgi sahibi olur ve yorum yapar
2- Kendini daha iyi ifade eder
3- Mesleki yaşantı ile sosyal yaşantı arasında bağlantı kurar
4- -
5- -
6- -
7-
8-
9-
10-