escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bolumderslericerik Muhendislik
Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi T+U K AKTS
Staj-2 MUH-SJ2 Zorunlu 7 0 6

Dersin Tanımı

Ön koşul dersleri -
Eğitimin dili Türkçe
Koordinatör
Dersi veren öğretim elemanları
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Dersin veriliş şekli Yüz yüze
Dersin amacı Staj programının amacı devamlı olarak bir işe başlamadan önce öğrencilere özel bir kariyer alanında ilgilerini test etme olanağı sunmak, öğrencilerin edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile kariyerleri alanında yetenek ve teknikler geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerin akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamasına katkı yapmak ve öğrencilerin sorumluluk anlayışlarını artırmaktır.
Dersin tanımı Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.

Dersin İçeriği

1- Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak.
2- Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak (Devam).
3- Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak (Devam).
4- Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak (Devam).
5- Raporu sonuçlandırma ve bölümdeki ilgili akademik personele teslim etme
6- -
7- -
8- -
9- -
10- -
11- -
12- -
13- -
14- -
15- -
16- -
17- -
18-
19- -
20- -

Dersin öğrenme çıktıları

1- İlgilenilen çalışma alanı ile ilgili olarak yasal, mesleki ve etik çerçeve hakkında sağlam bir temel edindiğini ortaya koyabilir.
2- Problem çözme kabiliyeti geliştirebilir ve bu kaabiliyetini mesleği ile ilgili değişik alanlarda kullanabilir.
3- Mesleği ile ilgili alanlarda organizasyonel yetenekleri kullanarak işle ilgili ve kişiler arası problemleri çözebilir.
4- -
5- -
6- -
7- -
8- -
9- -
10- -