bursa escort bursa escort escort bursa escort bursa
Asya Çetinkaya
Yrd.Doç.Dr Asya Çetinkaya
image
Gıda Mühendisliği
Mühendislik Mimarlık Fakültesi»Dekan Yrd.
Gıda Mühendisliği»Bölüm Başkanı
4979
Henüz hiçbir içerik yoktur.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Çetinkaya A,Yaman H,Elmalı M, Karadağoğlu G., (2005). Apreliminary Study of Kashar Cheese and Its Organeloptıc Qualites Matured in Bee Wax. Internet Journal of Food Safety V(6)1.

2-Çetinkaya A, Elmalı M, Yaman H, Karadağoğlu G.(2006). Prediction of Consumer Acceptisility of Flavoured Youghurt by Sensory Measure in Turkey. Pakistan Journal of Nutrition. 5(1): 93-96, 2005.

3-Gülmez, M., Güven, A., Çetinkaya, A.,(2001). Kars'ta Tüketime Sunulan Taze ve Salamura Beyaz Peynirlerin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 7(1):55-62.

4-Çetinkaya, A., Güven, A., (2001). Kars İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Süt ve Beyaz Peynirlerde Yersinia Türlerinin Araştırılması. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 7(1), s: 135-142.

      5- Buket Kunduhoglu, Ozlem Elcioglu, Yekta Gezginc, Ismail Akyol, Sevil Pilatin, Asya Cetinkaya (2012).     Genotypic identification and technological characterization of lactic acid bacteria isolated from traditional    Turkish Kargi tulum cheese. African Journal of Biotechnology. 11(28), s:7218-7226.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      1-Çetinkaya A, Elmalı M, Karadağoğlu G,Yaman H. (2005). Kars kremalı kurut, Gıda,20 (9); 63-197

      2-Çetinkaya A, Elmalı M, Karadağoğlu G, Yaman H.(2006). Kars Karın Kaymağı. Gıda, 21 (10):62-63.

      3-Çetinkaya A,Yaman H, Elmalı M, Karadağoğlu G., (2006). Kars Gravyer Peyniri. Gıda 22(10):39-40

      4-Yaman, H., Elmalı, M., Karadağoğlu,G., Çetinkaya, A., (2006). Observations of Kefir Grains and Their Structure From Different Geographical Regions: Turkey and Germany. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil.Derg. 1(1-2) s:11-     15.

      5-Çetinkaya,A., Yaman, H., Elmalı, M., Karadağoğlu, G., (2007). Kars Yöresel Yemeği Bozbaş. Dünya Gıda, Sayı : 2007-3, s: 85-87.

      6-Çetinkaya, A., (2009). Kars Yöresel Yemeği Tandırda Kaz Çekmesi. Dünya Gıda, Sayı 1, s: 91-92.

      7-Kunduhoğlu, B., Çetinkaya, A., Pilatin, S. (2010). Kars Çakmak Peynirinin bazı mikrobiyolojik ve   kimyasal Özellikleri. Dünya Gıda,  4, s:73-79.

      8-Çetinkaya, A. (2010). Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim   Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Atatürk Üniv. Vet.Bil. Derg. 5(2):73-84.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      1.Çetinkaya,A. Karın Kaymağı,1.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Cilt 1.15. Van. 2004. (poster)

      2.Çetinkaya, A. Kars Kremalı Kurut, I.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23-24 Eylül 2004, Van. (poster)

      3.Çetinkaya, A. Kars Gravyer Peyniri, I.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23-24 Eylül 2004. (poster)

      4.Çetinkaya,A., Elmalı, M., Yaman,H., Karadağoğlu,G. Tandırda Kaz Çekmesi. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009. Van. (poster)

      5. Çetinkaya, A. Artvin Eridik Peyniri. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Van.  (poster)

      6. Aydın,S. Çetinkaya,A., Bayrakçı, E.. Kars İlinde Üretilen İnek Sütlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri. Ulusal Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sempozyumu. 21-22 Ekim 2010, Düzce.(Sözlü sunum).

 

Kitaplar

      1.“ Yöresel Peynirlerimiz”2005.

Lisans

Atatürk Üniversitesi - Ziraat Mühendisliği

Yüksek Lisans

Kafkas Üniversitesi - Besin Hijyeni ABD-Veteriner Fakültesi 

Doktora

Atatürk Üniversitesi - Besin Hijyeni ABD-Veteriner Fakültesi 

Henüz hiçbir içerik yoktur.
  • a_cetinkaya36@hotmail.com
  • 1613
  • DZ04